Pandemin dämpat flyttningsrörelsen till Sverige bara måttligt
Foto: Saad Chaudhry, Unsplash

Pandemin dämpat flyttningsrörelsen till Sverige bara måttligt

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

Utflyttningen av finlandssvenskar till Sverige minskade med 25 procent under det första pandemiåret 2020. Det framgår ur Magmas rapport Hjärnflykt eller inte? Del III. Den svenskspråkiga befolkningens internationella rörlighet under pandemiåret 2020. Rapporten är skriven av Kaisa Kepsu och är en uppföljning av Magmas tidigare rapporter om mobiliteten mellan Finland och Sverige.

Läs mera
Färre självmord bland svenskspråkiga, men skillnaden mellan språkgrupperna minskar
Foto: Kristina Tripkovic, Unsplash

Färre självmord bland svenskspråkiga, men skillnaden mellan språkgrupperna minskar

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

Under de senaste 30 åren har självmordsdödligheten halverats i Finland. En övervägande del av självmorden begås fortfarande av män, medan svenskspråkiga uppvisar lägre siffror än finskspråkiga. Men kurvan för svenskspråkiga pekar inte neråt på samma sätt som för den finskspråkiga befolkningen. Bland annat detta framgår ur Magmas nya rapport om suicidprevention i en finlandssvensk kontext.

Läs mera
Svenskan är stark i de finlandssvenska ungdomarnas liv
Foto: Danielle Creullo, Unsplash

Svenskan är stark i de finlandssvenska ungdomarnas liv

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

Svenskregistrerade unga använder mycket svenska i sin vardag och tar relativt ofta del av finlandssvenskt medieinnehåll. De flesta, 60 procent, har en svenskspråkig identitet.

Det visar den andra delen av den svenskspråkiga ungdomsbarometern 2020 som Taloustutkimus utfört på uppdrag av Magma. Frågorna besvarades av 545 svenskregistrerade ungdomar i åldern 15–19 år under våren 2020.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.