Den svenskspråkiga ungdomsbarometern 2022

Den svenskspråkiga ungdomsbarometern 2022

Publicerad | Uppdaterad | i Video Post

Här kan du se lanseringen av den svenskspråkiga ungdomsbarometern den 2 november 2022. I videon presenterar samhällsanalytiker Lia Markelin rapporten. Därefter kommenterar ungdomsforskare Matilda Wrede-Jäntti, lektor vid Helsingfors universitet, och Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör vid MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, resultatet. Innehåll: 00.00-00.25 -

Läs mera
Ungdomsbarometern 2022: Svenskspråkiga unga mår sämre, men pandemins konsekvenser inte enbart negativa

Ungdomsbarometern 2022: Svenskspråkiga unga mår sämre, men pandemins konsekvenser inte enbart negativa

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

Över hälften av svenskspråkiga 15–19-åriga unga upplever att deras skolmotivation och inlärningsmöjligheter påverkades negativt av coronapandemin. Samtidigt uppger en fjärdedel att pandemin haft en positiv inverkan på deras fritid och stärkt deras känsla av vad de klarar av. Bland

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.