Journalistiken till heders.  Lärdomar av mediekrisen för det svenska i Finland

Journalistiken till heders. Lärdomar av mediekrisen för det svenska i Finland

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

De senaste årens digitala utveckling har varit utmanande för traditionella medier som papperstidning och broadcast tv. Mediehusen har koncentrerat sig på att uppnå en lönsamhet då det gäller produktion och distribution. I ivern att digitalisera och spara sig ur krisen har innehållet, det vill säga journalistiken, satts på undantag. Detta har varit ett problem för de svenska medierna i Finland.

Läs mera
Journalismin kohtalo mediamurroksessa (Magma-studie 2/2012)

Journalismin kohtalo mediamurroksessa (Magma-studie 2/2012)

Publicerad | Uppdaterad | i Julkaisut

Joukkoviestinnän murroksesta on puhuttu jo niin pitkään, että jatkuvasta muutoksesta näyttää tulleen pysyvä olotila. Tässä muutoksessa tekniikan rooli korostuu, sillä tekninen kehitys tarjoaa aina vain uusia tiedonvälityskanavia ja mahdollisuuksia uudenlaiselle vuorovaikutukselle. Mutta mikä on journalismin kohtalo mediamurroksessa?

Mediefältet har länge upplevt genomgripande förändringar både på grund av den tekniska utvecklingen och jakten på nya intjäningsmodeller. Men vilken är kvalitetsjournalistikens framtid? Och hur skall språkminoriteter säkra ett mångsidigt utbud?

Läs mera
Det går hårt (Magma-studie 4/2011)

Det går hårt (Magma-studie 4/2011)

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

Hur mår det svenska språket i Finland i dag? Skiljer sig den svenska vi skriver i Finland från den svenska som skrivs i Sverige, och i så fall på vilket sätt?

Språkkonsult Linnea Hanell fick i uppdrag att se på texterna med sverigesvenska ögon, och utföra ett par test. Den erfarna språkvetaren och språkvårdaren Catharina Grünbaum kommenterar.

Läs mera
Det sammanhållande kittet (Magma-studie 3/2010)

Det sammanhållande kittet (Magma-studie 3/2010)

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

För att betrakta Svenskfinland ur ett europeiskt perspektiv och söka information som kan bidra till att på sikt säkra ett mångsidigt och högkvalitativt medieutbud lät Magma genomföra en studie av minoritetsmedier i Europa. Slutsatsen är att det finlandssvenska medielandskapet behöver en storsatsning på kvaliteten i det egna televisionsutbudet. Rapporten är skriven av Tom Moring och Sebastian Godenhjelm.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.