Det går hårt (Magma-studie 4/2011)

Det går hårt (Magma-studie 4/2011)

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

Hur mår det svenska språket i Finland i dag? Skiljer sig den svenska vi skriver i Finland från den svenska som skrivs i Sverige, och i så fall på vilket sätt?

Språkkonsult Linnea Hanell fick i uppdrag att se på texterna med sverigesvenska ögon, och utföra ett par test. Den erfarna språkvetaren och språkvårdaren Catharina Grünbaum kommenterar.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.