Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner

Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

Om utvecklingen fortsätter som hittills kommer vi under de närmaste tio åren att uppleva ett stort antal kommunsammanslagningar. Detta gäller också de tvåspråkiga regionerna. När en- och tvåspråkiga kommuner slås samman blir den nya storkommunen automatiskt tvåspråkig. Hur ska tidigare enspråkiga kommuner klara av servicen på två språk? Hur ska kommunen administreras så att alla blir rättvist behandlade, oberoende av modersmål?

Läs mera
Yksi kunta, kaksi kieltä (Magma-studie 1/2015)

Yksi kunta, kaksi kieltä (Magma-studie 1/2015)

Publicerad | Uppdaterad | i Julkaisut

Seuraavien kymmenen vuoden aikana kehitys kulkee kohti suurempia yksikköja muun muassa kuntaliitosten kautta. Kaksikielisellä seudulla tapahtuvaan kuntaliitokseen osallistuu usein sekä kaksikielisiä että täysin suomenkielisiä kuntia. Syntyvä uusi kunta on silloin aina kaksikielinen. Miten uuden kunnan tulisi rakentaa päätöksentekonsa, toimintatapansa ja palveluorganisaationsa jotta kuntalaisia pystytään palvelemaan heidän omalla kielellään?

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.