Invandringens samhällsekonomiska konsekvenser (Magma-studie 2/2011)

Invandringens samhällsekonomiska konsekvenser (Magma-studie 2/2011)

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

I samhällsdebatten ses invandringen ofta som en börda. Det sägs att invandrarna tar lokalbefolkningens jobb och flyktingarna förorsakar kostnader. Men en debatt som främst fokuserar på problem är inte konstruktiv, och därför vill Magma med denna rapport belysa invandringens samhällsekonomiska konsekvenser ur flera synvinklar. Rapporten är skriven av PD Jan Saarela.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.