Ungdomsbarometern 2022: Svenskspråkiga unga mår sämre, men pandemins konsekvenser inte enbart negativa

Ungdomsbarometern 2022: Svenskspråkiga unga mår sämre, men pandemins konsekvenser inte enbart negativa

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

Över hälften av svenskspråkiga 15–19-åriga unga upplever att deras skolmotivation och inlärningsmöjligheter påverkades negativt av coronapandemin. Samtidigt uppger en fjärdedel att pandemin haft en positiv inverkan på deras fritid och stärkt deras känsla av vad de klarar av. Bland

Läs mera
Svenskan är stark i de finlandssvenska ungdomarnas liv
Foto: Danielle Creullo, Unsplash

Svenskan är stark i de finlandssvenska ungdomarnas liv

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

Svenskregistrerade unga använder mycket svenska i sin vardag och tar relativt ofta del av finlandssvenskt medieinnehåll. De flesta, 60 procent, har en svenskspråkig identitet.

Det visar den andra delen av den svenskspråkiga ungdomsbarometern 2020 som Taloustutkimus utfört på uppdrag av Magma. Frågorna besvarades av 545 svenskregistrerade ungdomar i åldern 15–19 år under våren 2020.

Läs mera
Ruotsinkielinen nuorisokysely: Tytöt voivat poikia huonommin

Ruotsinkielinen nuorisokysely: Tytöt voivat poikia huonommin

Publicerad | Uppdaterad | i Julkaisut

Ajatushautomo Magman tilaaman ruotsinkielisen nuorisokyselyn mukaan tytöt voivat poikia huonommin. Vertailu kansalliseen Nuorisobarometriin osoittaa myös, että ruotsinkieliset tytöt antavat suomenkielisiä tyttöjä matalampia kouluarvosanoja varsinkin omalle psyykkiselle terveydentilalleen sekä ulkonäölleen.
– Tytöillä on yleisesti ottaen vähemmän liikkumavaraa, kertoo Helsingin yliopiston nuorisotutkija Matilda Wrede-Jäntti. Heidän pitää suoriutua hyvin kaikilla osa-alueilla: käyttäytyä hyvin, menestyä koulussa, elää terveellisesti ja huolehtia muista.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.