Färre självmord bland svenskspråkiga, men skillnaden mellan språkgrupperna minskar
Foto: Kristina Tripkovic, Unsplash

Färre självmord bland svenskspråkiga, men skillnaden mellan språkgrupperna minskar

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

Under de senaste 30 åren har självmordsdödligheten halverats i Finland. En övervägande del av självmorden begås fortfarande av män, medan svenskspråkiga uppvisar lägre siffror än finskspråkiga. Men kurvan för svenskspråkiga pekar inte neråt på samma sätt som för den finskspråkiga befolkningen. Bland annat detta framgår ur Magmas nya rapport om suicidprevention i en finlandssvensk kontext.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.