30 röster om Norden
Bild: Drew Beamer

30 röster om Norden

Publicerad | Uppdaterad

I år har det förflutit 70 år sedan grundandet av Nordiska rådet och 60 år sedan Helsingforsav­talet år 1962. Högst på den samnordiska agendan just nu finns olika gränshinderfrågor. Men vilka frågor kommer att dominera våra samhällen på våren 2023? Eller på våren 2030?

För att diskutera dessa frågor lanserar tankesmedjan Magma antologin 30 röster om Norden, redigerad av Magmas chef Nils Erik Forsgård.

Antologin är en del av projektet Nordenscenarier 2030. I projektet samarbetar fem nordiska tankesmedjor och Nordic West Office, på olika sätt.  De medverkande tankesmedjorna är Civita i Oslo, Instituttet for Fremtidsforskning i Köpenhamn, Fores i Stockholm och det utrikespolitiska institutet i Reykjavik. I Helsingfors har Magma och Nordic West Office hållit i de administrativa scenarie­trådarna.

-Vår utgångspunkt har varit att teckna konturerna av Norden efter coronapandemin. Den utgångspunkten har visat sig lätt prematur. Och så kom då Rysslands angrepp på Ukraina, säger Forsgård.

Han tillägger att det är just med tanke på oförutsedda större och mindre händelser som scenariearbeten kan fylla en funktion. De skapar en åtminstone mental förberedelse för olika former av förändring. Forsgård beskriver därför projektet som början på en fortsatt diskussion och inte som en slutpunkt.

-Det är högst tillåtet att spekulera om framtiden även om den, för att citera Elmer Diktonius, alltid kommer med fötterna före, säger han.

Projektet har finansierats huvudsakligen av Danske Bank och Konstsamfundet.

I projektet ingår antologin 30 röster om Norden och Nordic Market Scenarios. Scenariearbe­tet har författats på engelska av konsulten Jennifer Paavola. Hennes arbete bygger till väsent­liga delar på tankesmedjornas diskussioner och framtidsskisser under år 2021, och kan hittas HÄR.

 

Antologin går att beställa hem, det enda du står för är postkostnaderna.

I Finland kostar postningen 7,80€

Postning till övriga Norden är ungefär 15€.

Det går även bra att plocka upp en antologi från Magma enligt överenskommelse.

Ifall du önskar att beställa hem en tryckt version av antologin/plocka upp en från Magma, vänligen mejla: magma@magma.fi

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.