Webinar: Immigrating into a bilingual country

Webinar: Immigrating into a bilingual country

Publicerad | Uppdaterad | i Video Post

A webinar on immigrants’ attitudes and knowledge about the Swedish language in Finland. The webinar is based on a recent survey carried out by Helsinki Times and Think Tank Magma, which shows that foreign-born residents in Finland have a strong level of awareness of the status of the Swedish language in Finland.

Läs mera
Majority of Foreign Language Speakers in Finland find Swedish language “essential” part of the country
Foto: Kevin Hendersen, Unsplash

Majority of Foreign Language Speakers in Finland find Swedish language “essential” part of the country

Publicerad | i Publications

 According to a recent survey carried out by Helsinki Times and Think Tank Magma, foreign-born residents in Finland have a strong level of awareness of the status of the Swedish language in Finland. Two thirds are able to correctly state the size of Finland’s Swedish-speaking population, and majority of the respondents agreed that Swedish language is an essential component of Finnish society.

Läs mera
Majoritet av utlandsfödda uppfattar svenskan som ”väsentlig” del av det finländska samhället
Foto: Sincerely Media

Majoritet av utlandsfödda uppfattar svenskan som ”väsentlig” del av det finländska samhället

Publicerad | i Publikationer

En ny enkät utförd av Helsinki Times och tankesmedjan Magma visar att personer födda i utlandet och bosatta i Finland har goda kunskaper om svenska språkets ställning. Enkäten visar att attityderna bland de inflyttade gentemot det svenska språket och den svenskspråkiga kulturen i Finland är positivare i dag än de var för ungefär ett decennium sedan.

Läs mera
Enemmistö vieraskielisistä pitää ruotsin kieltä ”olennaisena” osana Suomea
Foto: Mikael Kristenson, Unsplash

Enemmistö vieraskielisistä pitää ruotsin kieltä ”olennaisena” osana Suomea

Publicerad | i Julkaisut

Helsinki Timesin ja ajatuspaja Magman kyselyn mukaan Suomessa asuvat ulkomaalaiset ovat hyvin tietoisia ruotsin kielen asemasta. Kaksi kolmasosaa vieraskielisistä tietää myös, mikä on ruotsinkielisten osuus koko väestöstä, ja enemmistö vastaajista oli samaa mieltä väitteestä, että ruotsin kieli on olennainen osa suomalaista yhteiskuntaa.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.