Nordic Market Scenarios
Bild: Christopher Burns, unsplash

Nordic Market Scenarios

Publicerad | Uppdaterad

I projektet Nordenscenarier 2030 ingår antologin 30 röster om Norden och Nordic Market Scenarios. Scenariearbe­tet har författats på engelska av konsulten Jennifer Paavola. Hennes arbete bygger till väsent­liga delar på fem tankesmedjors diskussioner och framtidsskisser under år 2021. De medverkande tankesmedjorna är Civita i Oslo, Instituttet for Fremtidsforskning i Köpenhamn, Fores i Stockholm och det utrikespolitiska institutet i Reykjavik. I Helsingfors har Magma och Nordic West Office hållit i de administrativa scenarietrådarna.

Scenariearbetet är huvudsakligen finansierat av Danske Bank och Föreningen Konstsamfundet.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.