Pandemin dämpat flyttningsrörelsen till Sverige bara måttligt
Foto: Saad Chaudhry, Unsplash

Pandemin dämpat flyttningsrörelsen till Sverige bara måttligt

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

Utflyttningen av finlandssvenskar till Sverige minskade med 25 procent under det första pandemiåret 2020. Det framgår ur Magmas rapport Hjärnflykt eller inte? Del III. Den svenskspråkiga befolkningens internationella rörlighet under pandemiåret 2020. Rapporten är skriven av Kaisa Kepsu och är en uppföljning av Magmas tidigare rapporter om mobiliteten mellan Finland och Sverige.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.