Nordic Market Scenarios
Bild: Christopher Burns, unsplash

Nordic Market Scenarios

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

I projektet Nordenscenarier 2030 ingår antologin 30 röster om Norden och Nordic Market Scenarios. Scenariearbetet är en produkt av Nordic West Office och Danske Bank, som till stor del bygger på tankesmedjornas diskussioner och framtidsskisser under år 2021.

Läs mera
Akut brist på svenskspråkiga läromedel inom andra stadiets yrkesutbildning
Bild: Arthur Lambillotte, unsplash

Akut brist på svenskspråkiga läromedel inom andra stadiets yrkesutbildning

Publicerad | i Publikationer

Det råder en akut brist på svenskspråkiga läromedel inom andra stadiets yrkesutbildning. Det visar en ny studie som Lia Markelin, samhällsanalytiker vid Magma, utfört på uppdrag av fondernas Läromedelsgrupp.

Nästan hälften av lärarna i enkäten meddelar att inga svenskspråkiga läromedel publicerade i Finland existerar för den egna branschen.

Läs mera
Pandemin dämpat flyttningsrörelsen till Sverige bara måttligt
Foto: Saad Chaudhry, Unsplash

Pandemin dämpat flyttningsrörelsen till Sverige bara måttligt

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

Utflyttningen av finlandssvenskar till Sverige minskade med 25 procent under det första pandemiåret 2020. Det framgår ur Magmas rapport Hjärnflykt eller inte? Del III. Den svenskspråkiga befolkningens internationella rörlighet under pandemiåret 2020. Rapporten är skriven av Kaisa Kepsu och är en uppföljning av Magmas tidigare rapporter om mobiliteten mellan Finland och Sverige.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.