Opinionsmätning bland finlandssvenskar inför presidentvalet 2012

Opinionsmätning bland finlandssvenskar inför presidentvalet 2012

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

Presidentinstitutionen i Finland är starkt förankrad i folket. Ett uttryck för det är bestämda förväntningar på presidenten. Presidenten ska inge förtroende, vara en representativ företrädare för sitt land och med sina åsikter vara ett föredöme. Presidentens maktbefogenheter som de senaste åren kringskurits rankas inte lika högt i den presidentvalsmätning bland landet svenskspråkiga som Taloustukimus gjort för Magmas och Yle:s räkning.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.