Mediesamarbete i Svenskfinland
Bild: Vanilla Bear Films, Unsplash

Mediesamarbete i Svenskfinland

Publicerad | Uppdaterad

De kommersiella mediehusen KSF Media, HSS Media och ÅU Media har enats om nya samarbetsformer med Svenska Yle. De fyra mediehusen börjar samarbeta kring datajournalistik, språkvård och livesändningar. Resultaten från tankesmedjan Magmas utredning “Mediesamarbete i Svenskfinland” vittnar om en stor samarbetsvilja.

Ett område där de finlandssvenska medierna nu börjar samarbete är datajournalistik. Gruppen enades kring att skapa ett kompetenshöjande nätverk, där Svenska Yles team för datajournalistik inledningsvis utbildar journalister från tidningshusen i att jobba med datajournalistik. Mediehusen fortsätter sedan med att samla in gemensam data som de kan göra unik journalistik av.

De fyra mediehusen bestämde också att med gemensamma krafter stärka språkvården. bland annat genom att vidareutveckla och ta i bruk ett gemensamt språkvårdsverktyg. Verktyget har ursprungligen utvecklats av Svenska Yle. Språkvårdarna i mediehusen intensifierar även sitt samarbete och det populära seminariet Mediespråk återuppväcks.

Mediehusen har också utvecklat ett system för hur tidningarna kan använda Yles livesändningar från Yle Arenan och skapa ett eget mervärde för läsarna på sina egna webbplatser. Mycket av samarbetet inom det här området kretsar kring streamar från aktuella presskonferenser och från finlandssvenska evenemang.

–Genom att de kommersiella mediehusen enkelt och utan kostnad kan bädda in Yle Arenans högklassiga streamar frigörs resurser för att satsa på unik journalistik, vilket gynnar branschen i stort. På Svenska Yle har vi ett specialkunnande inom datajournalistik, som vi gärna delar med oss av, för publikens bästa. De finlandssvenska medierna har ett gemensamt ansvar för mediespråket i Finland, och därför ser vi det som värdefullt att Svenska Yles språkverktyg kan bidra till att utveckla det svenska språket i Finland, säger Johanna Törn-Mangs som är direktör och ansvarig utgivare på Svenska Yle.

–Samarbetet och dialogen mellan tidningshusen har länge varit stark. Vi vet ganska långt var vi har varandra. Därför har det varit givande och viktigt för framtiden att utröna hur kommersiella tidningshus och Svenska Yle som public service kunde samarbeta, och inom ramen för den här utredningen har framför allt planerna på en gemensam utveckling av språkvården verkligen konkretiserats på ett sätt som kan trygga den på lång sikt, säger Niklas Nyberg som är vd och chefredaktör för HSS Media.

Utredningen består bland annat av en internationell jämförelse, en dialogpaus, enkäter till mediehusen och intervjuer med sammanlagt 55 personer med insyn i mediefrågor. Som utredningsman fungerade Jens Berg, som har en lång erfarenhet av finlandssvenska mediefrågor.

–I enkäterna svarade 90 procent av deltagarna i de finlandssvenska mediehusen att deras vilja att hitta fungerande samarbeten är stor eller ganska stor. Den här stora viljan syntes också i det konkreta arbetet med förslagen. Speciellt på Svenska Yle var viljan att nå konkreta resultat mycket stor. De samarbeten som nu inleds sker på bred front med många personer inblandade. Den här täta interaktionen bygger förhoppningsvis en ännu större tillit som i sin tur kan ge upphov till ytterligare nya samarbetsformer i framtiden, säger Jens Berg.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.