Den obligatoriska svenskan – för och emot (Magma-pamflett 3/2015)

Den obligatoriska svenskan – för och emot (Magma-pamflett 3/2015)

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

Frågan om den obligatoriska skolsvenskan har debatterats upprepade gånger sedan den infördes år 1968. Argumenten för och emot har däremot inte förändrats speciellt mycket, om alls. I den här pamfletten går författaren igenom de vanligaste argumenten för och emot obligatoriet på ett förutsättningslöst sätt. Här behandlas också en del andra argument som berör svenskundervisningen. Pamfletten avslutas med en komprimerad lista där argumenten ställs mot varandra.

Läs mera
Pakollinen ruotsi – puolesta ja vastaan (Magma-pamflett 3/2015)

Pakollinen ruotsi – puolesta ja vastaan (Magma-pamflett 3/2015)

Publicerad | Uppdaterad | i Julkaisut

Pakollisesta ruotsinopetuksesta on väitelty toistuvasti aina vuodesta 1968 saakka, josta lähtien kaikkien koululaisten on oletettu opiskelevan ruotsia. Kuitenkin argumentit sen puolesta ja vastaan ovat pysyneet miltei samoina vuodesta toiseen. Tämän pamfletin tavoitteena on tarkastella ennakkoluulottomasti joitain tavallisia argumentteja pakollisuuden puolesta ja vastaan sekä muutamia ruotsin kielen opiskeluun liittyviä väitteitä. Pamfletin loppuun on liitetty luettelo, joka toimii tiivistävänä yhteenvetona.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.