Den finlandssvenska boken åren 2011 och 2015 (Magma-pamflett 3/2016)

Den finlandssvenska boken åren 2011 och 2015 (Magma-pamflett 3/2016)

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

Bokbranschen utmanas just nu från många håll och flera stora bokmarknader upplever en nedåtgående trend i både publikation och omsättning. Samma tendens är synlig också vad gäller böcker tryckta på svenska i Finland. I den här pamfletten publiceras för första gången övergripande statistik om den svenska bokutgivningen och bokförsäljningen i Finland.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.