Har svenskan i Karleby en framtid?

Har svenskan i Karleby en framtid?

Publicerad | Uppdaterad

I Karleby har de svenskspråkiga alltid använt mycket finska, men under det senaste decenniet har svenskan mer eller mindre försvunnit ur stadsbilden. Var sjätte elev i de svenskspråkiga skolorna i Karleby definierar sig i första hand som svenskspråkig.

Bland annat detta framkommer i Magmas rapport Har svenskan i Karleby en framtid? En utredning om svenskans nuläge och möjligheter i staden, som publiceras på fredagen. Rapporten är skriven av Jens Berg, samhällsvetare och journalist. Ur utredningen framgår även att ungdomarna i Karleby använder betydligt mera finska med sina vänner i jämförelse med övriga tvåspråkiga ungdomar i Svenskfinland. Likaså anser färre ungdomar i Karleby att det känns viktigt att vara en del av en svenskspråkig gemenskap. Tre fjärdedelar av de svenskspråkiga unga som väljer en yrkesutbildning efter grundskolan i Karleby väljer en yrkesutbildning som går på finska. Både antalet och andelen svenskspråkiga minskar trendmässigt.

–Det svenska i Karleby har hamnat i en nedåtgående spiral, konstaterar Berg.

Positiva signaler framkommer också. Ungdomarna i Karleby anser att förhållandet mellan finsk- och svenskspråkiga i staden mestadels är gott. Staden Karleby erbjuder en fungerande service på svenska och staden odlar en tvåspråkig image. Flera i stadsledningen är tvåspråkiga.

För många yngre tvåspråkiga Karlebybor är språket däremot inte någon större fråga. Synen på språk är pragmatisk och man använder därför det språk som leder till minst missförstånd. I praktiken betyder det finska.

– För att stärka det svenska språkets situation i staden krävs insatser på många olika nivåer. Därför avslutas rapporten med en rad åtgärdsförslag, kommenterar Berg.

– Utredningen kan användas som grund för eller ge idéer till personer eller organisationer som engagerar sig för svenskan i Karleby, tillägger Birgitta Forsström, vd för Stiftelsen BMR.

Utredningen är initierad och finansierad av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr (BMR), som har en stark koppling till Karleby. Stiftelsen BMR har beviljat bidrag till flera organisationer med projekt och verksamhet i Karleby med omnejd.

Rapporten publicerades fredagen den 20 oktober under ett seminarium som hölls på Kulturgaraget i Karleby. Under seminariet presenterade Jens Berg rapportens innehåll, som kommenterades av Charlotta Uusitalo, rektor för Chydenius skola, Robban Hagnäs, grundare av tvåspråkiga Kulturgaraget, och Brit Stenman, ordförande för Pohjola-Norden i Karleby.

 

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.