Uusimmat julkaisut

 • Näkökulmia väestökehitykseen
  Foto: Dana Tentis
  Näkökulmia väestökehitykseen

  Eurooppa on demografisen haasteen edessä. Tilanne on erityisen vaikea Suomessa, jossa vinoutunut ikärakenne ja alueelliset erot lisäävät hyvinvointiyhteiskuntaan jo muutenkin kohdistuvaa painetta.

  Onko tämä kaikki pelkästään pahasta? Ajatuspaja Magman johtaja, dosentti Nils Erik Forsgård ja tutkimusprofessori, Väestöliiton tutkimusjohtaja Anna Rotkirch antavat monivivahteisemman kuvan tilanteesta esseissään.

 • Onko englannista tulossa nuorten yhteinen kieli?
  Onko englannista tulossa nuorten yhteinen kieli?

  Suomenruotsalaiset nuoret osaavat suomea hyvin vaihtelevasti. Tämä nousee esiin ajatuspaja Magman raportissa Ruotsi, suomi, englanti – nuorten kielikolmio (Svenska, finska, engelska – komplement eller alternativ), jossa tutkija Jenny Stenberg-Sirén selvittää nuorten kielitaitoja, kieliasenteita sekä kielenkäyttöä.

  Raportissa nousee esiin esimerkkejä englannin kieleen siirtymisestä nuorten keskinäisessä kanssakäymisessä, kun ruotsinkieliset eivät osaa riittävästi suomea eivätkä suomenkieliset pärjää ruotsiksi. Jos kynnys englannin käyttämiseen madaltuu, koettu tarve oppia toista kotimaista voi vähentyä entisestään, Stenberg-Sirén pohtii.

 • Tekoäly ja ruotsin kieli Suomessa
  Tekoäly ja ruotsin kieli Suomessa

  Tämän selvityksen tavoitteena on kuvata, mitä tekoäly yleisesti tarkoittaa kielellisestä näkökulmasta, sekä selvittää, mitkä kysymykset ja näkökohdat ovat erityisen tärkeitä ruotsin kielen kannalta Suomessa.

  Tutkija ja yrittäjä Linda Mannila antaa selvityksessä laajan kuvan mahdollisuuksista ja haasteista sekä ehdottaa toimenpiteitä, joilla voidaan edistää tekoälyn käyttöä ruotsin kielellä Suomessa.

Visa Alla

Ajatushautomo Magma

Mikä on Magma?

Ajatushautomo Magma osallistuu yhteiskunnalliseen ja aatteelliseen keskusteluun ruotsin kielen asemasta Suomessa sekä analysoi ja välittää tietoa yhteiskunnan muutoksista. Ajatushautomo tekee selvityksiä, mielipidemittauksia, vaikutusarviointeja sekä riskianalyyseja päättäjien, tutkijoiden, median ja kiinnostuneen yleisön käyttöön.

Magma pyrkii ylläpitämään elävää, kriittistä ja ennakkoluulotonta keskustelua kaksikielisestä Suomesta. Se nojaa liberaaliin arvopohjaan, mutta on puoluepoliittisesti riippumaton. Luettelo ajatuspajan julkaisuusta löytyy tästä linkistä.  

Haluatko saada kutsuja Magman tilaisuuksiin? Lähetä meille viesti alla olevan lomakkeen kautta, niin lisäämme sinut sähköpostilistallemme.

Yhteistyöverkosto

Magma tekee yhteistyötä toisten ajatushautomoiden kanssa, niin Suomessa kuin muissa pohjoismaissa ja Euroopassa. Vuodesta 2012 Magma on ollut European Liberal Forumin (ELF) jäsen.

 

Rahoitus & hallitus

Ajatushautomon takana on rekisteröity yhdistys Finlands svenska tankesmedja Magma r.f. Sen toimintaa rahoittavat Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen för Åbo Akademi ja Stiftelsen Tre Smeder.
 
Ajatushautomon hallituksen muodostavat (2019) Håkan Mattlin (pj.), Rurik Ahlberg, Elli Flén, Patrik Gayer, Mirjam Kalland, Michael Smirnoff, Peter Stenlund ja Johanna Vesikallio.

Henkilökunta ja yhteystiedot

Nils Erik Forsgård

FT, aatehistorian dosentti, Magman johtaja. Forsgård on työskennellyt vierailevana historian professorina sekä Humboldtin yliopistossa Berliinissä että Helsingin yliopistossa. Hän on julkaissut muun muassa kirjat Heartlands (om USA, 2007), Hemingway (2011), Ingens herre, ingens träl (om Anders Chydenius, 2014) ja Dagarnas skum (om Europa, 2015).

+358 (0)50 3386963
Kaisa Kepsu

FM, tutkija. Yhteiskuntamaantieteilijä, joka on erikoistunut muuttoliike-, väestö- ja kaupunkitutkimukseen. Kepsu työstää parhaillaan väitöskirjaa suomenruotsalaisista muuttoliikkeistä. Kepsu on aikaisemmin toiminut koulutuksen, tutkimuksen ja elinkeinoelämän projektinjohtajana Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa sekä projektitutkijana ja lehtorina Helsingin yliopistossa.

+358 (0)40 5448444
Mikko Majander

VTT, poliittisen historian dosentti, tutkija. Ennen Magmaa Majander on työskennellyt pitkään Helsingin yliopistossa sekä ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtajana. Hän on aktiivinen yhteiskuntakeskustelija, joka on julkaissut muun muassa kirjat Pohjoismaa vai kansandemokratia? (2004), Demokratiaa dollareilla (2007), Paasikivi, Kekkonen ja avaruuskoira (2010) ja Lukemisen hulluus (2014).

+358 (0)40 530 5489
Lia Markelin

PhD, tutkija. Vähemmistöpoliittisiin kysymyksiin keskittynyt Markelin on toiminut apulaisprofessorina Norjassa Koutokeinon Saamelaisessa korkeakoulussa sekä ruotsin- ja kaksikielisten korkeakoulujen koordinaattorina Helsingissä.

+358 (0)40 7251775
Annica Sigfrids

VTM, koordinaattori. Sigfrids vastaa Magma-akatemiasta sekä hoitaa ajatushautomon hallintoa. Projektien koordinoimisesta hänellä on kokemusta muun muassa Slush Singaporesta 2018 sekä Sydkustens landskapsförbundista, jossa hän toimi tuottajana.

+358 (0)40 4181600
Jenny Stenberg-Sirén

FT, tutkija ja mediavastaava. Magman ohella Stenberg-Sirén on myös journalismin yliopistonlehtori Svenska social- och kommunalhögskolanissa Helsingin Yliopistossa. Hänellä on takanaan pitkä työura Svenska YLE:ssä muun muassa uutistoimittajana ja uusmediapäällikkönä.

+358 (0)40 3590968

Ota meihin yhteyttä

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.