Svenskspråkiga nylänningar toppar flytten till Sverige

Svenskspråkiga nylänningar toppar flytten till Sverige

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

I sin analys av den svenskspråkiga flyttningen mellan Finland och Sverige 2000–2015 visar Kaisa Kepsu att utflyttningen till Sverige accelererat under de senaste två åren, 2014 och 2015. Det mest utmärkande för utvecklingen är att svenskspråkiga flyttar mer från södra Finland än från Österbotten. Statistiken visar att det inte bara är de högutbildade som flyttar till Sverige, utan flyttningsströmmen består av personer med mycket varierande bakgrund.

Läs mera
Venäjänkieliset Suomessa – kasvava vähemmistö

Venäjänkieliset Suomessa – kasvava vähemmistö

Publicerad | Uppdaterad | i Julkaisut

Venäjänkieliset ovat Suomen suuri ja nopein kasvava maahanmuuttajaryhmä. Venäjänkielisiä Suomessa on jo yli 55 000 ja heidän osuutensa kaikista vieraskielisistä on 24 prosenttia. Venäjänkielisten asukkaiden määrä Suomessa koostuu Venäjän- ja muun maan kansalaisista, sekä myös venäjänkielisistä, joilla on Suomen kansalaisuus, kirjoittaa Jekaterina Tanttu.

Läs mera
Finlands okända historia (Magma-studie 2/2009)

Finlands okända historia (Magma-studie 2/2009)

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

Den svenska tiden 1150–1809. Med anledning av märkesåret 2009 ställde Magma Sveriges och Finlands gemensamma historia i fokus och vill i en europeisk kontext understryka betydelsen av kunskap om det egna landets historia. FD Janne Holméns rapport om de finsk- och svenskspråkiga läroböckernas bild av den svenska tiden i vår historia visar att gymnasieundervisningen i historia ägnar den svenska tiden i Finlands historia liten uppmärksamhet. Därför framstår den svenska tiden som en okänd historia.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.