Nordiska scenarier – kickoff

Nordiska scenarier – kickoff

Publicerad | i Video Post

Hur kommer det nordiska samarbetet att se ut om tio år? Kommer den nordiska modellen att vara konkurrenskraftig i framtiden?

Nordiska Scenarier är ett gemensamt projekt mellan sex nordiska tankesmedjor Civita (NO), CIFS (DK), Fores (SE), IIA (ISL), Magma (FI) och Nordic West Office (FI). Målet är att initiera en genomgripande analytisk diskussion om framtiden för det nordiska samarbetet och för den nordiska modellen.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.