g
Foto: Dana Tentis

Näkökulmia väestökehitykseen

Publicerad | Uppdaterad | i Julkaisut

Eurooppa on demografisen haasteen edessä. Tilanne on erityisen vaikea Suomessa, jossa vinoutunut ikärakenne ja alueelliset erot lisäävät hyvinvointiyhteiskuntaan jo muutenkin kohdistuvaa painetta.

Onko tämä kaikki pelkästään pahasta? Ajatuspaja Magman johtaja, dosentti Nils Erik Forsgård ja tutkimusprofessori, Väestöliiton tutkimusjohtaja Anna Rotkirch antavat monivivahteisemman kuvan tilanteesta esseissään.

Läs mera
g

Onko englannista tulossa nuorten yhteinen kieli?

Publicerad | Uppdaterad | i Julkaisut

Suomenruotsalaiset nuoret osaavat suomea hyvin vaihtelevasti. Tämä nousee esiin ajatuspaja Magman raportissa Ruotsi, suomi, englanti – nuorten kielikolmio (Svenska, finska, engelska – komplement eller alternativ), jossa tutkija Jenny Stenberg-Sirén selvittää nuorten kielitaitoja, kieliasenteita sekä kielenkäyttöä.

Raportissa nousee esiin esimerkkejä englannin kieleen siirtymisestä nuorten keskinäisessä kanssakäymisessä, kun ruotsinkieliset eivät osaa riittävästi suomea eivätkä suomenkieliset pärjää ruotsiksi. Jos kynnys englannin käyttämiseen madaltuu, koettu tarve oppia toista kotimaista voi vähentyä entisestään, Stenberg-Sirén pohtii.

Läs mera
g

Tekoäly ja ruotsin kieli Suomessa

Publicerad | Uppdaterad | i Julkaisut

Tämän selvityksen tavoitteena on kuvata, mitä tekoäly yleisesti tarkoittaa kielellisestä näkökulmasta, sekä selvittää, mitkä kysymykset ja näkökohdat ovat erityisen tärkeitä ruotsin kielen kannalta Suomessa.

Tutkija ja yrittäjä Linda Mannila antaa selvityksessä laajan kuvan mahdollisuuksista ja haasteista sekä ehdottaa toimenpiteitä, joilla voidaan edistää tekoälyn käyttöä ruotsin kielellä Suomessa.

Läs mera
g

Suomen korkeakoulukenttä on liian sirpaleinen – yksiköitä voitava yhdistää

Publicerad | Uppdaterad | i Julkaisut

Suomen korkeakoulukenttä on liian sirpaleinen ja vaatii voimallisia vakauttamistoimenpiteitä. Näin arvioidaan ajatuspaja Magman raportissa Korkeakouluverkoston tulevaisuus – erityiskohteena ruotsinkieliset korkeakoulut, jonka ovat kirjoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriön entinen kansliapäällikkö Markku Linna ja ammattikorkeakoulu Arcadan rehtori emeritus Henrik Wolff.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.