Publikationer

Ungdomsbarometern 2022: Svenskspråkiga unga mår sämre, men pandemins konsekvenser inte enbart negativa

|

Över hälften av svenskspråkiga 15–19-åriga unga upplever att deras skolmotivation och inlärningsmöjligheter påverkades negativt av coronapandemin. Samtidigt uppger en fjärdedel att pandemin haft en positiv inverkan på deras fritid

Läs mera
Publikationer

Utlandsfinlandssvenskarnas väljarbeteende

|

Det bor omkring 30 000 svenskspråkiga och röstberättigade finländska medborgare utomlands. Av dem röstade cirka var fjärde i riksdagsvalet 2019. Hur kommer det att se ut i

Läs mera
Publikationer

Mediesamarbete i Svenskfinland

|

De kommersiella mediehusen KSF Media, HSS Media och ÅU Media har enats om nya samarbetsformer med Svenska Yle. De fyra mediehusen börjar samarbeta kring datajournalistik, språkvård och livesändningar. Resultaten från tankesmedjan Magmas utredning “Mediesamarbete i Svenskfinland” vittnar om en stor samarbetsvilja.

Läs mera
Mediesamarbete i Svenskfinland
Bild: Vanilla Bear Films, Unsplash

Video Post

Finlandssvenska medieprojektet

Hur ser det framtida samarbete ut bland de svenskspråkiga mediehusen?

Under webbinariet presenteras resultatet av Magmas medieutredning som har fokuserat på konkreta samarbetsmöjligheter mellan Svenska Yle, KSF Media, HSS Media och ÅU Media.

Läs mera
Video Post

Fördjupad diskussion om Nordenscenarierna

|

Under webbinariet får ni ta del av en presentation av de så kallade Nordic Market Scenarios, som är en del av ett större projekt som går under namnet Nordenscenarier 2030.

Läs mera

Svenskspråkiga i Finland mer osäkra på Nato-medlemskap
Crown Copyright 2014 Fotograf: Sergeant Paul Shaw LBIPP (Army)
Publikationer

Svenskspråkiga i Finland mer osäkra på Nato-medlemskap

|

Magma har tillsammans med Svenska Yle låtit göra en enkätundersökning bland de svenskspråkiga i Finland om Natofrågan. Resultatet visar att svenskspråkiga är mer osäkra vad gäller Natofrågan än befolkningen överlag.

Läs mera
Publikationer

30 röster om Norden

|

I år har det förflutit 70 år sedan grundandet av Nordiska rådet och 60 år sedan Helsingforsav­talet år 1962. Högst på den samnordiska agendan just nu finns olika gränshinderfrågor. Men vilka frågor kommer att dominera våra samhällen på våren 2023? Eller på våren 2030?

Läs mera
30 röster om Norden
Bild: Drew Beamer
Nordic Market Scenarios
Bild: Christopher Burns, unsplash
Publikationer

Nordic Market Scenarios

|

I projektet Nordenscenarier 2030 ingår antologin 30 röster om Norden och Nordic Market Scenarios. Scenariearbetet är en produkt av Nordic West Office och Danske Bank, som till stor del bygger på tankesmedjornas diskussioner och framtidsskisser under år 2021.

Läs mera
Publikationer

Akut brist på svenskspråkiga läromedel inom andra stadiets yrkesutbildning

|

Det råder en akut brist på svenskspråkiga läromedel inom andra stadiets yrkesutbildning. Det visar en ny studie som Lia Markelin, samhällsanalytiker vid Magma, utfört på uppdrag av fondernas Läromedelsgrupp.

Nästan hälften av lärarna i enkäten meddelar att inga svenskspråkiga läromedel publicerade i Finland existerar för den egna branschen.

Läs mera
Akut brist på svenskspråkiga läromedel inom andra stadiets yrkesutbildning
Bild: Arthur Lambillotte, unsplash

Video Post

Läromedel för andra stadiets yrkesutbildning

|

Det råder en akut brist på svenskspråkiga läromedel inom andra stadiets yrkesutbildning. Det visar en ny studie som Lia Markelin, samhällsanalytiker vid Magma, utfört på uppdrag av fondernas Läromedelsgrupp.

Följ Magmas webbinarium om temat.

Läs mera
Attityderna gentemot svenskan varierar stort inom fosterländska rörelser
Foto: Joakim Honkasalo, Unsplash
Publikationer

Attityderna gentemot svenskan varierar stort inom fosterländska rörelser

Det råder delade åsikter om svenskan i Finland inom fosterländska rörelser. Det visar en ny studie som sociologen Karin Creutz har gjort för Magma.

Makt, eller snarare en maktobalans är det som står i fokus för de mest svenskkritiska rösterna.

Läs mera
Video Post

Synen på det svenskan i fosterländska rörelser

Vad anser man om det svenska inom fosterländska rörelser? Hur passar svenskan in i uppfattningen om vad Finland är eller borde vara?

Följ lanseringswebbinariet var bl.a. dessa frågor lyfts upp.

Läs mera

Suhtautuminen ruotsin kieleen vaihtelee suuresti kansallismielisissä piireissä
Foto: Arttu Päivinen, Unsplash
Julkaisut

Suhtautuminen ruotsin kieleen vaihtelee suuresti kansallismielisissä piireissä

Ruotsin kielen asema Suomessa jakaa mielipiteitä kansallismielisissä liikkeissä, sosiologi Karin Creutz toteaa ajatuspaja Magmalle tekemässään tutkimusraportissa.

Läs mera

Video Post

Svenskfinland och de nya välfärdsområdena

|

Vad kommer de nya välfärdsområdena innebära för det svenska i Finland? Hur ser de politiska förhållandena ut?

Följ Magmas webbinarium för att, åtminstone delvis, få svar på dessa frågor.

Läs mera
Publikationer

Välfärdsområdesvalet 2022 och det svenskspråkiga Finland

|

Läget ser rätt bra ut på svenskspråkigt håll inför de första välfärdsområdesvalet som äger rum i januari 2022. Det konstaterar Magmas samhällsanalytiker Mikko Majander i sin valanalys.

Läs mera
Välfärdsområdesvalet 2022 och det svenskspråkiga Finland
Foto: Camilo Jimenez, Unsplash

Magma-akademin

 

Magma-akademin 2022 | Magma-akatemia 2022

LÄS MERA

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.