Publikationer

Svenskfinland har mycket att lära av andra språkminoriteter

|

Det svenska språket i Finland har en stark juridisk ställning, men räcker det för att säkra en fortsatt tvåspråkighet i landet? Den frågan ställer sig Johan Häggman i Magmas rapport Strategier för minoritetsspråk – jämförelser av relevans för svenskan i Finland.

Läs mera
Svenskfinland har mycket att lära av andra språkminoriteter
Foto: Aaron Burden, unsplash

Nordiskt samarbete efter pandemin

30.10.2021 / 10:30 - 11:00

I medierna har Coronapandemin beskrivits nästan som en landskamp mellan Finland, Sverige och de andra skandinaviska länderna. Hur har pandemin påverkat det nordiska samarbetet? Och hur ser dess framtid ut?

Läs mera

Video Post

Språkstrategier och minoritetsspråk

|

Följ webbinariet om strategier för minoritetsspråk. Webbinariet är en lansering av Magmas rapport Strategier för minoritetsspråk – jämförelser av relevans för svenskan i Finland. 

Läs mera
Aktuellt

Utredning om mediesamarbete i Svenskfinland

Tankesmedjan Magma inleder en utredning om potentiella samarbetsformer mellan de finlandssvenska mediehusen. I utredningen deltar Svenska Yle, KSF Media, HSS Media och ÅU Media.

Läs mera
Publikationer

Opinionsmätning: SFP:s ställning ohotad bland de svenskspråkiga

Väljarunderstödet för Svenska folkpartiet är fortsatt stabilt bland den svenskspråkiga befolkningen. Hela 71 procent anger att de kommer att rösta på SFP i kommunalvalet 2021. I Magmas opinionsundersökning delar De Gröna (6 %) och Socialdemokraterna en andra plats (6 %) före Samlingspartiet (5 %).

Läs mera
Opinionsmätning: SFP:s ställning ohotad bland de svenskspråkiga
Foto: Michal Matlon, Unsplash
Video Post

Kommunalvalet 2021

Hur kommer de svenskspråkiga väljarna rösta i kommunalvalet 2021? Följ webbinariet om opinionsmätningen som mäter pulsen i Svenskfinland inför kommunalvalet.

Läs mera

Video Post

Nordiska scenarier – den nordiska modellen

|

Hur ser framtiden ut för den nordiska modellen?

Webbinariet är en del av projektet Nordiska scenarier.

Läs mera
Video Post

Nordiska scenarier – kickoff

Hur kommer det nordiska samarbetet att se ut om tio år? Kommer den nordiska modellen att vara konkurrenskraftig i framtiden?

Nordiska Scenarier är ett gemensamt projekt mellan sex nordiska tankesmedjor Civita (NO), CIFS (DK), Fores (SE), IIA (ISL), Magma (FI) och Nordic West Office (FI). Målet är att initiera en genomgripande analytisk diskussion om framtiden för det nordiska samarbetet och för den nordiska modellen.

Läs mera

Publikationer

Färre självmord bland svenskspråkiga, men skillnaden mellan språkgrupperna minskar

|

Under de senaste 30 åren har självmordsdödligheten halverats i Finland. En övervägande del av självmorden begås fortfarande av män, medan svenskspråkiga uppvisar lägre siffror än finskspråkiga. Men kurvan för svenskspråkiga pekar inte neråt på samma sätt som för den finskspråkiga befolkningen. Bland annat detta framgår ur Magmas nya rapport om suicidprevention i en finlandssvensk kontext.

Läs mera
Färre självmord bland svenskspråkiga, men skillnaden mellan språkgrupperna minskar
Foto: Kristina Tripkovic, Unsplash
Ruotsinkielisten keskuudessa vähemmän itsemurhia, mutta ero kieliryhmien välillä tasottuu
Kuva: Sinitta Leunen
Julkaisut

Ruotsinkielisten keskuudessa vähemmän itsemurhia, mutta ero kieliryhmien välillä tasottuu

|

Itsemurhakuolleisuus on Suomessa puolittunut viimeisten 30 vuoden aikana. Miehet tekevät yhä suurimman osan itsemurhista, ruotsinkieliset harvemmin kuin suomenkieliset. Ajatuspaja Magman uudesta selvityksestä käy kuitenkin ilmi, että ero kieliryhmien välillä on kaventunut.

Läs mera
Video Post

Psykisk hälsa och självmordsprevention i Svenskfinland

Självmordsdödligheten är högre i Finland än i de andra nordiska länderna. Men hur ser det ut på svenskspråkigt håll?

I detta webbinarium kan du följa med då en rapport som behandlar suicidprevention i en finlandssvensk kontext lanseras.

Läs mera

Publikationer

Svenskan är stark i de finlandssvenska ungdomarnas liv

|

Svenskregistrerade unga använder mycket svenska i sin vardag och tar relativt ofta del av finlandssvenskt medieinnehåll. De flesta, 60 procent, har en svenskspråkig identitet.

Det visar den andra delen av den svenskspråkiga ungdomsbarometern 2020 som Taloustutkimus utfört på uppdrag av Magma. Frågorna besvarades av 545 svenskregistrerade ungdomar i åldern 15–19 år under våren 2020.

Läs mera
Svenskan är stark i de finlandssvenska ungdomarnas liv
Foto: Danielle Creullo, Unsplash
Suomenruotsalaiset nuoret elävät arkea vahvasti ruotsin kielellä
Foto: Paul Proshin, Unsplash
Julkaisut

Suomenruotsalaiset nuoret elävät arkea vahvasti ruotsin kielellä

Ajatuspaja Magman nuorisobarometri osoittaa, että suomenruotsalaiset nuoret käyttävät arjessa paljon ruotsin kieltä. Valtaosalla (60 prosentilla) on ruotsinkielinen identiteetti. Kolmasosa vastaajista tunsi itsensä ensisijaisesti kaksikieliseksi.

Läs mera

Magma-akademin

Magma-akademin | Magma-akatemia 

LÄS MERA

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.