Publikationer

Färre självmord bland svenskspråkiga, men skillnaden mellan språkgrupperna minskar

|

Under de senaste 30 åren har självmordsdödligheten halverats i Finland. En övervägande del av självmorden begås fortfarande av män, medan svenskspråkiga uppvisar lägre siffror än finskspråkiga. Men kurvan för svenskspråkiga pekar inte neråt på samma sätt som för den finskspråkiga befolkningen. Bland annat detta framgår ur Magmas nya rapport om suicidprevention i en finlandssvensk kontext.

Läs mera
Färre självmord bland svenskspråkiga, men skillnaden mellan språkgrupperna minskar
Foto: Kristina Tripkovic, Unsplash
Ruotsinkielisten keskuudessa vähemmän itsemurhia, mutta ero kieliryhmien välillä tasottuu
Kuva: Sinitta Leunen
Julkaisut

Ruotsinkielisten keskuudessa vähemmän itsemurhia, mutta ero kieliryhmien välillä tasottuu

|

Itsemurhakuolleisuus on Suomessa puolittunut viimeisten 30 vuoden aikana. Miehet tekevät yhä suurimman osan itsemurhista, ruotsinkieliset harvemmin kuin suomenkieliset. Ajatuspaja Magman uudesta selvityksestä käy kuitenkin ilmi, että ero kieliryhmien välillä on kaventunut.

Läs mera
Video Post

Psykisk hälsa och självmordsprevention i Svenskfinland

Självmordsdödligheten är högre i Finland än i de andra nordiska länderna. Men hur ser det ut på svenskspråkigt håll?

I detta webbinarium kan du följa med då en rapport som behandlar suicidprevention i en finlandssvensk kontext lanseras.

Läs mera

Publikationer

Svenskan är stark i de finlandssvenska ungdomarnas liv

|

Svenskregistrerade unga använder mycket svenska i sin vardag och tar relativt ofta del av finlandssvenskt medieinnehåll. De flesta, 60 procent, har en svenskspråkig identitet.

Det visar den andra delen av den svenskspråkiga ungdomsbarometern 2020 som Taloustutkimus utfört på uppdrag av Magma. Frågorna besvarades av 545 svenskregistrerade ungdomar i åldern 15–19 år under våren 2020.

Läs mera
Svenskan är stark i de finlandssvenska ungdomarnas liv
Foto: Danielle Creullo, Unsplash
Suomenruotsalaiset nuoret elävät arkea vahvasti ruotsin kielellä
Foto: Paul Proshin, Unsplash
Julkaisut

Suomenruotsalaiset nuoret elävät arkea vahvasti ruotsin kielellä

Ajatuspaja Magman nuorisobarometri osoittaa, että suomenruotsalaiset nuoret käyttävät arjessa paljon ruotsin kieltä. Valtaosalla (60 prosentilla) on ruotsinkielinen identiteetti. Kolmasosa vastaajista tunsi itsensä ensisijaisesti kaksikieliseksi.

Läs mera
Video Post

Webbinarium: den svenskspråkiga ungdomsbarometern 2020, del 2

|

Hur ser de svenskspråkiga ungdomarnas språkliga verklighet ut? Tar finskan eller engelskan över utanför hemmen? Kan och vill de unga delta i hobbyverksamhet på svenska? Följ webbinariet för den andra

Läs mera

Publikationer

Det svenska i Finland – vadan och varthän

|

Det är inte primärt förfinskning som utmanar svenskans ställning i Finland utan snarare landets ökande flerspråkighet och engelskans framfart. Det konstaterar det svenska framtidsföretaget Kairos Future som i sin nya rapport för tankesmedjan Magma ger ett faktabaserat utifrånperspektiv på det svenska i Finland.

Läs mera
Det svenska i Finland – vadan och varthän
Foto: Hendrik Morkel, Unsplash
Bättre lön och arbetsvillkor krävs för att få behörig personal till småbarnspedagogiken – inte fler studieplatser
Foto: Aaron Burden, Unsplash
Publikationer

Bättre lön och arbetsvillkor krävs för att få behörig personal till småbarnspedagogiken – inte fler studieplatser

|

Bristen på behörig personal inom den svenska småbarnspedagogiken är fortfarande ett problem. Varför är det så? Den frågan ställer frilansjournalisten Lina Laurent i Magmas nya utredning.

Läs mera
Video Post

Personalbrist och småbarnspedagogik i huvudstadsregionen

|

Vad händer med den svenskspråkiga småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen? Varför fortsätter bristen på behörig personal att vara ett problem – och viktigast av allt: hur skall situationen förbättras?

Se webbinariet här.

Läs mera

Video Post

Webbinarium: Den svenskspråkiga ungdomsbarometern

På det stora hela mår de svenskspråkiga tonåringarna i Finland bra och ser ljust på sitt liv och sin framtid. Samtidigt har osäkerheten ökat något från den senaste mätningen 2018.

Läs mera
Publikationer

De svenskspråkiga ungdomarnas liv har blivit osäkrare

|

På det stora hela mår de svenskspråkiga tonåringarna i Finland bra och ser ljust på sitt liv och sin framtid. Samtidigt har osäkerheten ökat något från den senaste mätningen 2018. Färre unga känner idag kontroll över sitt liv och att deras liv har mål och mening.

Läs mera
De svenskspråkiga ungdomarnas liv har blivit osäkrare
Foto: Simon Maage, Unsplash
Podcaster

Magmapodden – demografi i svensk- och tvåspråkiga kommuner

Tillsammans med Ida Sulin och Marianne Pekola-Sjöblom från Kommunförbundet diskuterar samhällsanalytiker Lia Markelin i det här avsnittet av Magmapodden om två- och svenskspråkiga kommuner i Finland. Vilka utmaningar ser kommunerna framför sig, och hur bör man tackla utmaningarna?

Läs mera

Magma-akademin

Magma-akademin | Magma-akatemia 

LÄS MERA

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.