Personalbrist och småbarnspedagogik i huvudstadsregionen

2.12.2020 / 10:00 - 11:00

Välkommen på lanseringen av rapporten En inblick i bristen på behörig personal inom den svenska småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen av Lina Laurent.

Läs mera
Personalbrist och småbarnspedagogik i huvudstadsregionen
Foto: BBC Creative, Unsplash

Video Post

Webbinarium: Den svenskspråkiga ungdomsbarometern

På det stora hela mår de svenskspråkiga tonåringarna i Finland bra och ser ljust på sitt liv och sin framtid. Samtidigt har osäkerheten ökat något från den senaste mätningen 2018.

Läs mera
Publikationer

De svenskspråkiga ungdomarnas liv har blivit osäkrare

|

På det stora hela mår de svenskspråkiga tonåringarna i Finland bra och ser ljust på sitt liv och sin framtid. Samtidigt har osäkerheten ökat något från den senaste mätningen 2018. Färre unga känner idag kontroll över sitt liv och att deras liv har mål och mening.

Läs mera
De svenskspråkiga ungdomarnas liv har blivit osäkrare
Foto: Simon Maage, Unsplash
Podcaster

Magmapodden – demografi i svensk- och tvåspråkiga kommuner

Tillsammans med Ida Sulin och Marianne Pekola-Sjöblom från Kommunförbundet diskuterar samhällsanalytiker Lia Markelin i det här avsnittet av Magmapodden om två- och svenskspråkiga kommuner i Finland. Vilka utmaningar ser kommunerna framför sig, och hur bör man tackla utmaningarna?

Läs mera
Video Post

Webbinarium: Demografin i svensk- och tvåspråkiga kommuner

|

Webbinariet Demografin i svensk- och tvåspråkiga kommuner behandlar en ny rapport av Lia Markelin, samhällsanalytiker vid Magma.

Ur rapporten framgår det bland annat att bara hälften av våra svensk- och tvåspråkiga kommuner anser sig vara väl förberedda på demografiska förändringar, och hela 90 procent av kommunerna efterlyser statligt stöd för att tackla kommande demografiska utmaningar.

Se på webbinariet för att få veta mera.

Läs mera
Publikationer

Demografin ställer de svensk- och tvåspråkiga kommunerna inför svåra utmaningar

|

De svensk- och tvåspråkiga kommunerna i Finland är väl medvetna om de utmaningar den demografiska utvecklingen för med sig. Men varken kommunernas ledning eller invånare är särskilt väl förberedda på förändringarna. Det visar Magmas nya enkätundersökning som för fram kommunernas syn på de kommande befolkningsutmaningarna och de växande regionala skillnaderna i landet.

Läs mera
Podcaster

Magmapodden – Komplex, konkurrens och kompanjonskap

|

Finland och Sverige – Kompanjoner eller konkurrenter? I Magmapoddens sjunde avsnitt samtalar samhällsanalytiker Mikko Majander med Jonna Similä och Henrik Huldén om Majanders nya bok ”Komplekseja, kilpailua ja kumppanuutta Suomen ja Ruotsin suhteissa. Poddavsnittet görs i samarbete med Hanaholmen.

 

Läs mera
Majority of Foreign Language Speakers in Finland find Swedish language “essential” part of the country
Foto: Kevin Hendersen, Unsplash
Publications

Majority of Foreign Language Speakers in Finland find Swedish language “essential” part of the country

 According to a recent survey carried out by Helsinki Times and Think Tank Magma, foreign-born residents in Finland have a strong level of awareness of the status of the Swedish language in Finland. Two thirds are able to correctly state the size of Finland’s Swedish-speaking population, and majority of the respondents agreed that Swedish language is an essential component of Finnish society.

Läs mera
Video Post

Webinar: Immigrating into a bilingual country

|

A webinar on immigrants’ attitudes and knowledge about the Swedish language in Finland. The webinar is based on a recent survey carried out by Helsinki Times and Think Tank Magma, which shows that foreign-born residents in Finland have a strong level of awareness of the status of the Swedish language in Finland.

Läs mera
Publikationer

Majoritet av utlandsfödda uppfattar svenskan som ”väsentlig” del av det finländska samhället

En ny enkät utförd av Helsinki Times och tankesmedjan Magma visar att personer födda i utlandet och bosatta i Finland har goda kunskaper om svenska språkets ställning. Enkäten visar att attityderna bland de inflyttade gentemot det svenska språket och den svenskspråkiga kulturen i Finland är positivare i dag än de var för ungefär ett decennium sedan.

Läs mera
Majoritet av utlandsfödda uppfattar svenskan som ”väsentlig” del av det finländska samhället
Foto: Sincerely Media
Enemmistö vieraskielisistä pitää ruotsin kieltä ”olennaisena” osana Suomea
Foto: Mikael Kristenson, Unsplash
Julkaisut

Enemmistö vieraskielisistä pitää ruotsin kieltä ”olennaisena” osana Suomea

Helsinki Timesin ja ajatuspaja Magman kyselyn mukaan Suomessa asuvat ulkomaalaiset ovat hyvin tietoisia ruotsin kielen asemasta. Kaksi kolmasosaa vieraskielisistä tietää myös, mikä on ruotsinkielisten osuus koko väestöstä, ja enemmistö vastaajista oli samaa mieltä väitteestä, että ruotsin kieli on olennainen osa suomalaista yhteiskuntaa.

Läs mera
Video Post

Webbinariet ”Inflyttning från Sverige och Norden”

|

I detta Webinarium presenterar samhällsanalytiker Kaisa Kepsu den nya rapporten ”Inflyttning till Finland från Sverige och Norden – En statistisk översikt”. Resultaten kommenteras av Ola Kellgren, direktör för Nordisk kulturkontakt och Östen Wahlbeck, docent och universitetslektor vid Helsingfors universitet.

Läs mera
Publikationer

Många nordbor flyttar till Finland

Flyttningsströmmen till Finland från de övriga nordiska länderna är betydande. Under 2000-talet har i genomsnitt 1000 nordbor som är födda i utflyttningslandet bosatt sig i Finland varje år. De flesta kommer från Sverige – nästan 800 årligen, och totalt 15 000 under 2000-talet.

Bland annat detta framkommer i Magmas nya rapport ”Inflyttning till Finland från Sverige och Norden – En statistisk översikt” av samhällsanalytiker Kaisa Kepsu.

Läs mera
Många nordbor flyttar till Finland
Foto: Sanna Linjos, Unsplash

Magma-akademin

Magma-akademin | Magma-akatemia 

LÄS MERA

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.