Video Post

Webbinarium: Demografin i svensk- och tvåspråkiga kommuner

|

Webbinariet Demografin i svensk- och tvåspråkiga kommuner behandlar en ny rapport av Lia Markelin, samhällsanalytiker vid Magma.

Ur rapporten framgår det bland annat att bara hälften av våra svensk- och tvåspråkiga kommuner anser sig vara väl förberedda på demografiska förändringar, och hela 90 procent av kommunerna efterlyser statligt stöd för att tackla kommande demografiska utmaningar.

Se på webbinariet för att få veta mera!

Läs mera
Publikationer

Demografin ställer de svensk- och tvåspråkiga kommunerna inför svåra utmaningar

|

De svensk- och tvåspråkiga kommunerna i Finland är väl medvetna om de utmaningar den demografiska utvecklingen för med sig. Men varken kommunernas ledning eller invånare är särskilt väl förberedda på förändringarna. Det visar Magmas nya enkätundersökning som för fram kommunernas syn på de kommande befolkningsutmaningarna och de växande regionala skillnaderna i landet.

Läs mera
Podcaster

Magmapodden – Komplex, konkurrens och kompanjonskap

|

Finland och Sverige – Kompanjoner eller konkurrenter? I Magmapoddens sjunde avsnitt samtalar samhällsanalytiker Mikko Majander med Jonna Similä och Henrik Huldén om Majanders nya bok ”Komplekseja, kilpailua ja kumppanuutta Suomen ja Ruotsin suhteissa. Poddavsnittet görs i samarbete med Hanaholmen.

 

Läs mera

Komplekseja, kilpailua ja kumppanuutta Suomen ja Ruotsin suhteissa

15.9.2020, kl. 13:00 - 14:00

Titta på webbinariet här! | Löydät webinaarin täältä!

Läs mera
Majority of Foreign Language Speakers in Finland find Swedish language “essential” part of the country
Foto: Kevin Hendersen, Unsplash
Publications

Majority of Foreign Language Speakers in Finland find Swedish language “essential” part of the country

 According to a recent survey carried out by Helsinki Times and Think Tank Magma, foreign-born residents in Finland have a strong level of awareness of the status of the Swedish language in Finland. Two thirds are able to correctly state the size of Finland’s Swedish-speaking population, and majority of the respondents agreed that Swedish language is an essential component of Finnish society.

Läs mera
Video Post

Webinar: Immigrating into a bilingual country

|

A webinar on immigrants’ attitudes and knowledge about the Swedish language in Finland. The webinar is based on a recent survey carried out by Helsinki Times and Think Tank Magma, which shows that foreign-born residents in Finland have a strong level of awareness of the status of the Swedish language in Finland.

Läs mera
Publikationer

Majoritet av utlandsfödda uppfattar svenskan som ”väsentlig” del av det finländska samhället

En ny enkät utförd av Helsinki Times och tankesmedjan Magma visar att personer födda i utlandet och bosatta i Finland har goda kunskaper om svenska språkets ställning. Enkäten visar att attityderna bland de inflyttade gentemot det svenska språket och den svenskspråkiga kulturen i Finland är positivare i dag än de var för ungefär ett decennium sedan.

Läs mera
Majoritet av utlandsfödda uppfattar svenskan som ”väsentlig” del av det finländska samhället
Foto: Sincerely Media
Enemmistö vieraskielisistä pitää ruotsin kieltä ”olennaisena” osana Suomea
Foto: Mikael Kristenson, Unsplash
Julkaisut

Enemmistö vieraskielisistä pitää ruotsin kieltä ”olennaisena” osana Suomea

Helsinki Timesin ja ajatuspaja Magman kyselyn mukaan Suomessa asuvat ulkomaalaiset ovat hyvin tietoisia ruotsin kielen asemasta. Kaksi kolmasosaa vieraskielisistä tietää myös, mikä on ruotsinkielisten osuus koko väestöstä, ja enemmistö vastaajista oli samaa mieltä väitteestä, että ruotsin kieli on olennainen osa suomalaista yhteiskuntaa.

Läs mera
Video Post

Webbinariet ”Inflyttning från Sverige och Norden”

|

I detta Webinarium presenterar samhällsanalytiker Kaisa Kepsu den nya rapporten ”Inflyttning till Finland från Sverige och Norden – En statistisk översikt”. Resultaten kommenteras av Ola Kellgren, direktör för Nordisk kulturkontakt och Östen Wahlbeck, docent och universitetslektor vid Helsingfors universitet.

Läs mera
Publikationer

Många nordbor flyttar till Finland

Flyttningsströmmen till Finland från de övriga nordiska länderna är betydande. Under 2000-talet har i genomsnitt 1000 nordbor som är födda i utflyttningslandet bosatt sig i Finland varje år. De flesta kommer från Sverige – nästan 800 årligen, och totalt 15 000 under 2000-talet.

Bland annat detta framkommer i Magmas nya rapport ”Inflyttning till Finland från Sverige och Norden – En statistisk översikt” av samhällsanalytiker Kaisa Kepsu.

Läs mera
Många nordbor flyttar till Finland
Foto: Sanna Linjos, Unsplash
Huomattavaa muuttoliikettä pohjoismaista Suomeen
Kuva: Tapio Haaja, Unsplash
Julkaisut

Huomattavaa muuttoliikettä pohjoismaista Suomeen

Suomeen on 2000-luvulla muuttanut Pohjoismaista keskimäärin tuhat lähtömaassa syntynyttä henkilöä vuodessa. Suurin osa heistä on tullut Ruotsista – vuosittain lähes 800 ja yhteensä 15 000.

Luvut ilmenevät ajatuspaja Magman uudesta raportista ”Inflyttning till Finland från Sverige och Norden – En statistisk översikt” (”Tilastollinen katsaus maahanmuuttoon Ruotsista ja Pohjoismaista Suomeen”), jossa tutkija Kaisa Kepsu on kartoittanut ihmisten liikkuvuutta tilastojen valossa.

Läs mera
Publikationer

Den svenskspråkiga befolkningen i Finland 1990-2040

|

Den svenskspråkiga befolkningen i Finland förväntas öka med ett par tusen personer fram till år 2040. Dock är skillnaden mellan de olika delarna i Svenskfinland stor visar en ny befolkningsprognos som publiceras av tankesmedjan Magma och Folktinget. Professor i demografi, Jan Saarela, analyserar den svenskspråkiga befolkningens utveckling samt ger en riktgivande befolkningsprognos och analyserar vilka de främsta orsakerna är till förändringarna.

Läs mera
Video Post

Presentation av befolkningsanalysen för den svenskspråkiga befolkningen

Professor Jan Saarela presenterar analysen av den svenskspråkiga befolkningen 1990-2040. Analysen kommenteras av befolkningsforskaren, PD Timo Aro från konsultbyrån MDI och av Mila Segervall, stadsdirektör i Kristinestad. Presentationen direktsändes 8.4 och kan ses här.

Läs mera
Ruotsinkielisten määrän odotetaan Suomessa kasvavan
Foto av Irina Murza
Julkaisut

Ruotsinkielisten määrän odotetaan Suomessa kasvavan

|

Suomen ruotsinkielisen väestön odotetaan kasvavan parilla tuhannella hengellä vuoteen 2040 mennessä. Tämä käy ilmi ajatuspaja Magman ja Folktingetin julkaisemasta ennusteesta, jonka on laatinut Åbo Akademin väestötieteen professori Jan Saarela. Siinä tarkastellaan ruotsinkielisen väestön kehitystä 1990–2018 ja luodaan suuntaa antava, kuntatasolle ulottuva ennuste vuoteen 2040 asti.

Läs mera

Magma-akademin

Magma-akademin | Magma-akatemia 

LÄS MERA

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.