Video Post

Webbinariet ”Inflyttning från Sverige och Norden”

|

I detta Webinarium presenterar samhällsanalytiker Kaisa Kepsu den nya rapporten ”Inflyttning till Finland från Sverige och Norden – En statistisk översikt”. Resultaten kommenteras av Ola Kellgren, direktör för Nordisk kulturkontakt och Östen Wahlbeck, docent och universitetslektor vid Helsingfors universitet.

Läs mera
Publikationer

Många nordbor flyttar till Finland

Flyttningsströmmen till Finland från de övriga nordiska länderna är betydande. Under 2000-talet har i genomsnitt 1000 nordbor som är födda i utflyttningslandet bosatt sig i Finland varje år. De flesta kommer från Sverige – nästan 800 årligen, och totalt 15 000 under 2000-talet.

Bland annat detta framkommer i Magmas nya rapport ”Inflyttning till Finland från Sverige och Norden – En statistisk översikt” av samhällsanalytiker Kaisa Kepsu.

Läs mera
Många nordbor flyttar till Finland
Foto: Sanna Linjos, Unsplash
Huomattavaa muuttoliikettä pohjoismaista Suomeen
Kuva: Tapio Haaja, Unsplash
Julkaisut

Huomattavaa muuttoliikettä pohjoismaista Suomeen

Suomeen on 2000-luvulla muuttanut Pohjoismaista keskimäärin tuhat lähtömaassa syntynyttä henkilöä vuodessa. Suurin osa heistä on tullut Ruotsista – vuosittain lähes 800 ja yhteensä 15 000.

Luvut ilmenevät ajatuspaja Magman uudesta raportista ”Inflyttning till Finland från Sverige och Norden – En statistisk översikt” (”Tilastollinen katsaus maahanmuuttoon Ruotsista ja Pohjoismaista Suomeen”), jossa tutkija Kaisa Kepsu on kartoittanut ihmisten liikkuvuutta tilastojen valossa.

Läs mera
Publikationer

Den svenskspråkiga befolkningen i Finland 1990-2040

|

Den svenskspråkiga befolkningen i Finland förväntas öka med ett par tusen personer fram till år 2040. Dock är skillnaden mellan de olika delarna i Svenskfinland stor visar en ny befolkningsprognos som publiceras av tankesmedjan Magma och Folktinget. Professor i demografi, Jan Saarela, analyserar den svenskspråkiga befolkningens utveckling samt ger en riktgivande befolkningsprognos och analyserar vilka de främsta orsakerna är till förändringarna.

Läs mera
Podcaster

Magmapodden Befolkningsanalys och Svenskfinland år 2040

I detta avsnitt av Magmapodden diskuterar Jan Saarela, professor i demografi vid Åbo Akademi, tillsammans med Magmas samhällsanalytiker Kaisa Kepsu kring frågor gällande utvecklingen av den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Diskussionen baserar sig på den nya befolkningsanalysen av Magma och Folktinget.

 

Läs mera
Video Post

Presentation av befolkningsanalysen för den svenskspråkiga befolkningen

Professor Jan Saarela presenterar analysen av den svenskspråkiga befolkningen 1990-2040. Analysen kommenteras av befolkningsforskaren, PD Timo Aro från konsultbyrån MDI och av Mila Segervall, stadsdirektör i Kristinestad. Presentationen direktsändes 8.4 och kan ses här.

Läs mera
Ruotsinkielisten määrän odotetaan Suomessa kasvavan
Foto av Irina Murza
Julkaisut

Ruotsinkielisten määrän odotetaan Suomessa kasvavan

|

Suomen ruotsinkielisen väestön odotetaan kasvavan parilla tuhannella hengellä vuoteen 2040 mennessä. Tämä käy ilmi ajatuspaja Magman ja Folktingetin julkaisemasta ennusteesta, jonka on laatinut Åbo Akademin väestötieteen professori Jan Saarela. Siinä tarkastellaan ruotsinkielisen väestön kehitystä 1990–2018 ja luodaan suuntaa antava, kuntatasolle ulottuva ennuste vuoteen 2040 asti.

Läs mera
Aktuellt

Magmas rapporter och opinionsundersökningar

|

Sedan starten 2008 har Magma publicerat 62 skrifter och 17 opinionsmätningar, och för dessa anlitat 130 externa skribenter. Magma har under åren, ensam eller i samarbete, dessutom ordnat 225 seminarier. Här finns

Läs mera

Magma-akademin

Magma-akademin 2020 pågår | Magma-akatemia 2020 on käynnissä

LÄS MERA

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.