Publikationer

Svenskan är stark i de finlandssvenska ungdomarnas liv

|

Svenskregistrerade unga använder mycket svenska i sin vardag och tar relativt ofta del av finlandssvenskt medieinnehåll. De flesta, 60 procent, har en svenskspråkig identitet.

Det visar den andra delen av den svenskspråkiga ungdomsbarometern 2020 som Taloustutkimus utfört på uppdrag av Magma. Frågorna besvarades av 545 svenskregistrerade ungdomar i åldern 15–19 år under våren 2020.

Läs mera
Svenskan är stark i de finlandssvenska ungdomarnas liv
Foto: Danielle Creullo, Unsplash
Suomenruotsalaiset nuoret elävät arkea vahvasti ruotsin kielellä
Foto: Paul Proshin, Unsplash
Julkaisut

Suomenruotsalaiset nuoret elävät arkea vahvasti ruotsin kielellä

Ajatuspaja Magman nuorisobarometri osoittaa, että suomenruotsalaiset nuoret käyttävät arjessa paljon ruotsin kieltä. Valtaosalla (60 prosentilla) on ruotsinkielinen identiteetti. Kolmasosa vastaajista tunsi itsensä ensisijaisesti kaksikieliseksi.

Läs mera
Video Post

Webbinarium: den svenskspråkiga ungdomsbarometern 2020, del 2

|

Hur ser de svenskspråkiga ungdomarnas språkliga verklighet ut? Tar finskan eller engelskan över utanför hemmen? Kan och vill de unga delta i hobbyverksamhet på svenska? Följ webbinariet för den andra

Läs mera

Publikationer

Det svenska i Finland – vadan och varthän

|

Det är inte primärt förfinskning som utmanar svenskans ställning i Finland utan snarare landets ökande flerspråkighet och engelskans framfart. Det konstaterar det svenska framtidsföretaget Kairos Future som i sin nya rapport för tankesmedjan Magma ger ett faktabaserat utifrånperspektiv på det svenska i Finland.

Läs mera
Det svenska i Finland – vadan och varthän
Foto: Hendrik Morkel, Unsplash
Bättre lön och arbetsvillkor krävs för att få behörig personal till småbarnspedagogiken – inte fler studieplatser
Foto: Aaron Burden, Unsplash
Publikationer

Bättre lön och arbetsvillkor krävs för att få behörig personal till småbarnspedagogiken – inte fler studieplatser

|

Bristen på behörig personal inom den svenska småbarnspedagogiken är fortfarande ett problem. Varför är det så? Den frågan ställer frilansjournalisten Lina Laurent i Magmas nya utredning.

Läs mera
Video Post

Personalbrist och småbarnspedagogik i huvudstadsregionen

|

Vad händer med den svenskspråkiga småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen? Varför fortsätter bristen på behörig personal att vara ett problem – och viktigast av allt: hur skall situationen förbättras?

Se webbinariet här.

Läs mera

Video Post

Webbinarium: Den svenskspråkiga ungdomsbarometern

På det stora hela mår de svenskspråkiga tonåringarna i Finland bra och ser ljust på sitt liv och sin framtid. Samtidigt har osäkerheten ökat något från den senaste mätningen 2018.

Läs mera
Publikationer

De svenskspråkiga ungdomarnas liv har blivit osäkrare

|

På det stora hela mår de svenskspråkiga tonåringarna i Finland bra och ser ljust på sitt liv och sin framtid. Samtidigt har osäkerheten ökat något från den senaste mätningen 2018. Färre unga känner idag kontroll över sitt liv och att deras liv har mål och mening.

Läs mera
De svenskspråkiga ungdomarnas liv har blivit osäkrare
Foto: Simon Maage, Unsplash
Podcaster

Magmapodden – demografi i svensk- och tvåspråkiga kommuner

Tillsammans med Ida Sulin och Marianne Pekola-Sjöblom från Kommunförbundet diskuterar samhällsanalytiker Lia Markelin i det här avsnittet av Magmapodden om två- och svenskspråkiga kommuner i Finland. Vilka utmaningar ser kommunerna framför sig, och hur bör man tackla utmaningarna?

Läs mera
Video Post

Webbinarium: Demografin i svensk- och tvåspråkiga kommuner

|

Webbinariet Demografin i svensk- och tvåspråkiga kommuner behandlar en ny rapport av Lia Markelin, samhällsanalytiker vid Magma.

Ur rapporten framgår det bland annat att bara hälften av våra svensk- och tvåspråkiga kommuner anser sig vara väl förberedda på demografiska förändringar, och hela 90 procent av kommunerna efterlyser statligt stöd för att tackla kommande demografiska utmaningar.

Se på webbinariet för att få veta mera.

Läs mera
Publikationer

Demografin ställer de svensk- och tvåspråkiga kommunerna inför svåra utmaningar

|

De svensk- och tvåspråkiga kommunerna i Finland är väl medvetna om de utmaningar den demografiska utvecklingen för med sig. Men varken kommunernas ledning eller invånare är särskilt väl förberedda på förändringarna. Det visar Magmas nya enkätundersökning som för fram kommunernas syn på de kommande befolkningsutmaningarna och de växande regionala skillnaderna i landet.

Läs mera
Podcaster

Magmapodden – Komplex, konkurrens och kompanjonskap

|

Finland och Sverige – Kompanjoner eller konkurrenter? I Magmapoddens sjunde avsnitt samtalar samhällsanalytiker Mikko Majander med Jonna Similä och Henrik Huldén om Majanders nya bok ”Komplekseja, kilpailua ja kumppanuutta Suomen ja Ruotsin suhteissa. Poddavsnittet görs i samarbete med Hanaholmen.

 

Läs mera

Magma-akademin

Magma-akademin | Magma-akatemia 

LÄS MERA

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.