Magmas värdegrundsenkät del 2

Magmas värdegrundsenkät del 2

Publicerad | i Aktuellt, Publikationer

Den första delen presenterades i Helsingfors 28.2 och hade fokus på utrikespolitik och säkerhetsfrågor. Den andra delen av enkäten har fokus på mera traditionella värdefrågor som exempelvis traditioner och jämlikhetsaspekter. Enkäten har gjorts i samarbete med Taloustutkimus. Enkäten presenterades i Academill

Läs mera
Magmas värdegrundsenkät del 1

Magmas värdegrundsenkät del 1

Publicerad | Uppdaterad | i Aktuellt, Publikationer

I samarbete med Taloustutkimus har tankesmedjan Magma under början av år 2024 låtit genomföra en värdegrundsenkät bland 800 svenskspråkiga finländare. Enkäten innehåller tio frågor, cirka hälften av frågorna berör det säkerhets- och utrikespolitiska läget. Den andra hälften fokuserar på frågor

Läs mera
Seminarium om EU-finansiering

Seminarium om EU-finansiering

Publicerad | Uppdaterad | i Aktuellt

Går Svenskfinland miste om miljoner i offentlig finansiering? Välkommen på tvåspråkigt seminarium om EU:s projektfinansiering i Nyland. Tidpunkt: tisdag 26.9.2023 kl. 14–16 Plats: Luckan, Georgsgatan 27, Helsingfors PROGRAM 14.00–14.10 Välkomna + kort presentation av huvudpunkterna i Magmas utvärdering av Svenska kulturfondens finansieringsandelar i EU- projekt

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.