Det går hårt (Magma-studie 4/2011)

Det går hårt (Magma-studie 4/2011)

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

Hur mår det svenska språket i Finland i dag? Skiljer sig den svenska vi skriver i Finland från den svenska som skrivs i Sverige, och i så fall på vilket sätt?

Språkkonsult Linnea Hanell fick i uppdrag att se på texterna med sverigesvenska ögon, och utföra ett par test. Den erfarna språkvetaren och språkvårdaren Catharina Grünbaum kommenterar.

Läs mera
Det sammanhållande kittet (Magma-studie 3/2010)

Det sammanhållande kittet (Magma-studie 3/2010)

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

För att betrakta Svenskfinland ur ett europeiskt perspektiv och söka information som kan bidra till att på sikt säkra ett mångsidigt och högkvalitativt medieutbud lät Magma genomföra en studie av minoritetsmedier i Europa. Slutsatsen är att det finlandssvenska medielandskapet behöver en storsatsning på kvaliteten i det egna televisionsutbudet. Rapporten är skriven av Tom Moring och Sebastian Godenhjelm.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.