Svenska språköar och finska utskär (Magma-studie 3/2013)

Svenska språköar och finska utskär (Magma-studie 3/2013)

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

I denna studie jämför Lina Laurent språköarna med varandra. Hon beskriver deras styrkor och svagheter och de utmaningar de står inför. ”Svenska språköar och finska utskär” synliggör de människor och organisationer som arbetar för språket. Studien söker svaret på frågan om hur unga vuxna ser på betydelsen av svenskan i en helfinsk miljö. Den visar även vilka aktiviteter som gör svenskan attraktiv och användbar på olika orter. Slutligen ger den exempel på små finska gemenskaper i svenskspråkiga regioner samt samiska språköar i det finska Finland.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.