Enligt lika grunder (Magma-studie 4/2012)

Enligt lika grunder (Magma-studie 4/2012)

Publicerad | Uppdaterad

Den förestående kommunstrukturreformen kommer att få betydande konsekvenser för den evangelisk-lutherska kyrkans församlingar. Detta på grund av parokialprincipen, enligt vilken kyrkans medlemmar måste tillhöra en församling inom den kommun där de är bosatta. En betydande konsekvens är att antalet svenska kyrkliga förvaltningsenheter kommer att minska i förhållande till nuläget. Utredningen är gjord av biskop emeritus Gustav Björkstrand och är en språkkonsekvensbedömning av de föreslagna strukturmodellerna för den evangelisk lutherska kyrkan i Finland.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.