De talar finska över huvudet på mig (Magma-studie 1/2013)

De talar finska över huvudet på mig (Magma-studie 1/2013)

Publicerad | Uppdaterad

I denna rapport utreds läget inom mentalvården på svenska ur ett klientperspektiv. Studien inleds med en analys av nuläget som tecknar bakgrunden till situationen inom mentalvården i dag och till de pågående förändringarna inom social- och hälsovården. Därefter följer den egentliga lägesrapporten som bygger på intervjuer och enkäter. Studien utmynnar i en rad förslag och rekommendationer som kunde förbättra situationen inom mentalvården på svenska, framför allt i södra Finland där utmaningarna är störst.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.