Journalismin kohtalo mediamurroksessa (Magma-studie 2/2012)

Journalismin kohtalo mediamurroksessa (Magma-studie 2/2012)

Publicerad | Uppdaterad | i Julkaisut

Joukkoviestinnän murroksesta on puhuttu jo niin pitkään, että jatkuvasta muutoksesta näyttää tulleen pysyvä olotila. Tässä muutoksessa tekniikan rooli korostuu, sillä tekninen kehitys tarjoaa aina vain uusia tiedonvälityskanavia ja mahdollisuuksia uudenlaiselle vuorovaikutukselle. Mutta mikä on journalismin kohtalo mediamurroksessa?

Mediefältet har länge upplevt genomgripande förändringar både på grund av den tekniska utvecklingen och jakten på nya intjäningsmodeller. Men vilken är kvalitetsjournalistikens framtid? Och hur skall språkminoriteter säkra ett mångsidigt utbud?

Läs mera
Det går hårt (Magma-studie 4/2011)

Det går hårt (Magma-studie 4/2011)

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

Hur mår det svenska språket i Finland i dag? Skiljer sig den svenska vi skriver i Finland från den svenska som skrivs i Sverige, och i så fall på vilket sätt?

Språkkonsult Linnea Hanell fick i uppdrag att se på texterna med sverigesvenska ögon, och utföra ett par test. Den erfarna språkvetaren och språkvårdaren Catharina Grünbaum kommenterar.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.