På spaning efter den nya finlandssvenska identiteten (Magma-studie 3/2012)

På spaning efter den nya finlandssvenska identiteten (Magma-studie 3/2012)

Publicerad | Uppdaterad

Den språkliga och kulturella identiteten varierar i tid och rum. Genom intervjuer med 1 780 elever i 26 svenska skolor runt om i Finland kartlägger Camilla Kovero 11–18-åringars språkliga bakgrund, preferenser och attityder. Magma-studie 3-2012 visar hur en tilltagande tvåspråkighet påverkar identiteten och svenskans roll, och ger en fascinerande bild av hur den finlandssvenska identiteten förändras.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.