Den nya kommunen (Magma-studie 2/2013)

Den nya kommunen (Magma-studie 2/2013)

Publicerad | Uppdaterad

Under de senaste tio åren har antalet kommuner i Finland minskat med långt över hundra. Trycket på ytterligare strukturreformer är starkt. Vad kan vi medborgare och kommuninvånare lära oss av de sammanslagningar som genomförts? Vad kan beslutsfattarna i kommuner som står inför stora förändringar lära sig av tidigare erfarenheter? Kan den nya kommunen infria löften som gavs i processens början och hur påverkar en sammanslagning den nya kommunens service och närdemokrati?

Bland annat dessa frågor står till grund för denna rapport med Lovisa, Pargas, Raseborg och Vörå som fallstudier. Alla exempelkommuner är tvåspråkiga och författaren ser därför också på hur det gick med den språkliga servicen. Som underlag har hon använt sig av skriftligt material samt egna intervjuer med beslutsfattare, sakkunniga, journalister och kommuninvånare.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.