Guldålder – men inte för alla. Pensionärsliv år 2024 (Magma-studie 2/2014)

Guldålder – men inte för alla. Pensionärsliv år 2024 (Magma-studie 2/2014)

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

I samhällsdebatten behandlas åldrandet ofta som en ökad börda i en tid då den offentliga sektorn tvingas spara. Magmas rapport, som har genomförts i samarbete med Svenska pensionärsförbundet, vill vara mindre probleminriktad genom att betrakta både risker och möjligheter. Klart är att kostnaderna för vården ökar. Och risken finns att den demografiska utvecklingen hämmar den ekonomiska tillväxten. Samtidigt öppnas nya möjligheter när allt fler finländare får välja hur de vill använda sin tid. Seniorerna är i medeltal friskare och bättre bemedlade än för tjugo år sedan. De konsumerar varor och tjänster, de kan arbeta deltid och de aktiverar sig i olika föreningar. Seniorerna utgör en resurs.

Läs mera
Svenska språköar och finska utskär (Magma-studie 3/2013)

Svenska språköar och finska utskär (Magma-studie 3/2013)

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

I denna studie jämför Lina Laurent språköarna med varandra. Hon beskriver deras styrkor och svagheter och de utmaningar de står inför. ”Svenska språköar och finska utskär” synliggör de människor och organisationer som arbetar för språket. Studien söker svaret på frågan om hur unga vuxna ser på betydelsen av svenskan i en helfinsk miljö. Den visar även vilka aktiviteter som gör svenskan attraktiv och användbar på olika orter. Slutligen ger den exempel på små finska gemenskaper i svenskspråkiga regioner samt samiska språköar i det finska Finland.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.