Magmas opinionsmätningar

Magmas opinionsmätningar

Publicerad | Uppdaterad | i Uncategorized

Här finns en lista över alla Magmas opinionsmätningar. Du hittar alla Magmas publikationer här. Kontakta magma(at)magma.fi om du vill få mer information om någon undersökning eller beställa i pappersform. Våra tryckta produkter är gratis men vi debiterar för postkostnader om de överskrider 5 euro.

2024: Opinionsmätning om de svenskpråkigas röstningsbeteende inför EU-valet 2024. Av Mikko Majander, i samarbete med Svenska Yle

2023: Opinionsmätning om de svenskspråkigas röstningsbeteende inför riksdagsvalet 2023.  Av Mikko Majander, i samarbete med Svenska Yle

2023: Svenskarnas syn på Finland. Av det svenska analys-och undersökningsföretaget Novus på uppdrag av tankesmedjan Magma, Kulturfonden för Finland och Sverige, Finlandsinstitutet, Finlands ambassad i Stockholm samt Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland. Löytyy myös suomeksi: Ruotsalaisten Suomi-kuva

2022: Enkätundersökning bland de svenskspråkiga i Finland om Natofrågan. Av Mikko Majander i samarbete med Svenska Yle

2021: Opinionsmätning inför kommunalvalet 2021. Av Kaisa Kepsu och Mikko Majander

2019: Opinionsmätning om de svenskspråkigas röstningsbeteende inför riksdagsvalet 2019. Av Kaisa Kepsu & Mikko Majander

2018: Den svenskspråkiga ungdomsbarometern: Språk och internet. Av Jenny Stenberg-Sirén

2018: Den svenskspråkiga ungdomsbarometern. Av Matilda Wrede-Jäntti, Kaisa Kepsu & Lia Markelin

2018: Svenskarnas bild av Finland. Uppföljande mätning / Ruotsalaisten Suomi-kuva. Seurantatutkimus. Av Novus/Charlotte Stenbäck

2017: Puhut sie ruotsia? – tutkimus suomenkielisten asenteista ruotsin kieleen ja ruotsinkielisiin / Talar du svenska?– en undersökning om finskspråkigas attityder till svenskan och de svenskspråkiga. Av Ville Pitkänen & Jussi Westinen, Nils Erik Forsgård & Karina Jutila

2017: Svenskarnas bild av Finland / Ruotsalaisten Suomi-kuva (del 1 och 2). Av Novus/Jessica Åkerström

2017: Suomi/Nyt, Demokratian kohtalo. Av Sami Borg & Marina Lindell

2015: Finlandssvensk opinionsmätning inför riksdagsvalet. Av Åsa Bengtsson

2014: Finlandssvensk opinionsmätning inför Europaparlamentsvalet. Av Åsa Bengtsson

2013: Opinionsmätning om svenskans ställning i Finland. Av Åsa Bengtsson

2012: Värderingar i förändring: om svenskspråkigas värderingar. Av Kjell Herberts

2012: Opinionsmätning bland finlandssvenskar inför presidentvalet. Av Åsa Bengtsson

2011: Opinionsmätning bland finlandssvenska väljare inför riksdagsvalet. Av Åsa Bengtsson

2009: Survey on Swedish Language among the Foreign-Language community in Finland

2009: Frågor om invandring. Av Nils Erik Forsgård

2009: Finlandssvensk opinionsmätning inför Europaparlamentsvalet. Av Åsa Bengtsson

2008: Svenskans ställning i Finland. Av Barbro Allardt Ljunggren & Kjell Herberts

 

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.