Svenskspråkiga vill se blåröd eller rödblå regering

Svenskspråkiga vill se blåröd eller rödblå regering

Publicerad

Opinionsmätningen om de svenskspråkigas röstningsbeteende inför riksdagsvalet 2023 visar inga stora förändringar i väljarstödet mellan partierna. SFP dominerar med ca. 70 procent medan alla andra partier har ett understöd på under 10 procent.

De Gröna tycks gå nedåt speciellt i Nyland och i Egentliga Finland medan kristdemokraterna och sannfinländarna avancerar i Vasa valkrets. I Helsingfors kan man förvänta sig en jämn SFP-duell mellan Eva Biaudet och Marcus Rantala. Nyland är en stor och splittrad valkrets där kampen blir hård om de sista mandaten – mellan både partier och kandidater.

Bakom denna stabilitet ligger intressanta skiljelinjer. Prioriteringarna verkar gå i olika riktningar enligt kön. Om de svenskspråkiga väljarna i sin  helhet föredrar ett centristiskt blårött eller rödblått regeringsunderlag över blockgränsen lutar kvinnorna klart åt en rödgrön lösning medan männen lutar åt höger.

42 % av kvinnorna önskar också se Vänsterförbundet i en kommande regering men bara 29 % av männen. 24 % av männen kan tänka sig att dela makt med sannfinländarna. Det är tre gånger så många som kvinnorna (8 %).

Skillnaderna korrelerar också med de ämnen man ser som viktigast i årets riksdagsval. Kvinnor betonar sjukvård och äldreomsorg, klimat och miljö, familj och unga. Männen oroar sig för säkerhetspolitik och försvar, statlig ekonomi, skatter och köpkraft. Könsrollerna är djupt rotade.

Svenskan i Finland fortsätter att vara en politisk prioritet. Däremot ligger vinterns heta teman elpriser och energi långt nere på listan. Inte heller  invandring eller brottslighet verkar väcka starka väljarkänslor.

Opinionsmätningen är beställd av tankesmedjan Magma tillsammans med Svenska Yle och utförd av Kantar Public. 1003 svenskspråkiga respondenter i åldern 18–89 år intervjuades under perioden 16.2.–6.3.2023 i fyra valkretsar på fastlandet (Åland uteslutet). Materialet analyserades av Mikko Majander, samhällsanalytiker på Magma.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.