Den finlandssvenska boken åren 2011 och 2015 (Magma-pamflett 3/2016)

Den finlandssvenska boken åren 2011 och 2015 (Magma-pamflett 3/2016)

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

Bokbranschen utmanas just nu från många håll och flera stora bokmarknader upplever en nedåtgående trend i både publikation och omsättning. Samma tendens är synlig också vad gäller böcker tryckta på svenska i Finland. I den här pamfletten publiceras för första gången övergripande statistik om den svenska bokutgivningen och bokförsäljningen i Finland.

Läs mera
Svenska språköar och finska utskär (Magma-studie 3/2013)

Svenska språköar och finska utskär (Magma-studie 3/2013)

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

I denna studie jämför Lina Laurent språköarna med varandra. Hon beskriver deras styrkor och svagheter och de utmaningar de står inför. ”Svenska språköar och finska utskär” synliggör de människor och organisationer som arbetar för språket. Studien söker svaret på frågan om hur unga vuxna ser på betydelsen av svenskan i en helfinsk miljö. Den visar även vilka aktiviteter som gör svenskan attraktiv och användbar på olika orter. Slutligen ger den exempel på små finska gemenskaper i svenskspråkiga regioner samt samiska språköar i det finska Finland.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.