Den svenskspråkiga befolkningen i Finland 1990-2040

Den svenskspråkiga befolkningen i Finland 1990-2040

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

Den svenskspråkiga befolkningen i Finland förväntas öka med ett par tusen personer fram till år 2040. Dock är skillnaden mellan de olika delarna i Svenskfinland stor visar en ny befolkningsprognos som publiceras av tankesmedjan Magma och Folktinget. Professor i demografi, Jan Saarela, analyserar den svenskspråkiga befolkningens utveckling samt ger en riktgivande befolkningsprognos och analyserar vilka de främsta orsakerna är till förändringarna.

Läs mera
Tekoäly ja ruotsin kieli Suomessa

Tekoäly ja ruotsin kieli Suomessa

Publicerad | Uppdaterad | i Julkaisut

Tämän selvityksen tavoitteena on kuvata, mitä tekoäly yleisesti tarkoittaa kielellisestä näkökulmasta, sekä selvittää, mitkä kysymykset ja näkökohdat ovat erityisen tärkeitä ruotsin kielen kannalta Suomessa.

Tutkija ja yrittäjä Linda Mannila antaa selvityksessä laajan kuvan mahdollisuuksista ja haasteista sekä ehdottaa toimenpiteitä, joilla voidaan edistää tekoälyn käyttöä ruotsin kielellä Suomessa.

Läs mera
Journalistiken till heders.  Lärdomar av mediekrisen för det svenska i Finland

Journalistiken till heders. Lärdomar av mediekrisen för det svenska i Finland

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

De senaste årens digitala utveckling har varit utmanande för traditionella medier som papperstidning och broadcast tv. Mediehusen har koncentrerat sig på att uppnå en lönsamhet då det gäller produktion och distribution. I ivern att digitalisera och spara sig ur krisen har innehållet, det vill säga journalistiken, satts på undantag. Detta har varit ett problem för de svenska medierna i Finland.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.