Tekoäly ja ruotsin kieli Suomessa

Tekoäly ja ruotsin kieli Suomessa

Publicerad | Uppdaterad | i Julkaisut

Tämän selvityksen tavoitteena on kuvata, mitä tekoäly yleisesti tarkoittaa kielellisestä näkökulmasta, sekä selvittää, mitkä kysymykset ja näkökohdat ovat erityisen tärkeitä ruotsin kielen kannalta Suomessa.

Tutkija ja yrittäjä Linda Mannila antaa selvityksessä laajan kuvan mahdollisuuksista ja haasteista sekä ehdottaa toimenpiteitä, joilla voidaan edistää tekoälyn käyttöä ruotsin kielellä Suomessa.

Läs mera
Journalistiken till heders.  Lärdomar av mediekrisen för det svenska i Finland

Journalistiken till heders. Lärdomar av mediekrisen för det svenska i Finland

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

De senaste årens digitala utveckling har varit utmanande för traditionella medier som papperstidning och broadcast tv. Mediehusen har koncentrerat sig på att uppnå en lönsamhet då det gäller produktion och distribution. I ivern att digitalisera och spara sig ur krisen har innehållet, det vill säga journalistiken, satts på undantag. Detta har varit ett problem för de svenska medierna i Finland.

Läs mera
Den finlandssvenska boken åren 2011 och 2015 (Magma-pamflett 3/2016)

Den finlandssvenska boken åren 2011 och 2015 (Magma-pamflett 3/2016)

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

Bokbranschen utmanas just nu från många håll och flera stora bokmarknader upplever en nedåtgående trend i både publikation och omsättning. Samma tendens är synlig också vad gäller böcker tryckta på svenska i Finland. I den här pamfletten publiceras för första gången övergripande statistik om den svenska bokutgivningen och bokförsäljningen i Finland.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.