Den finlandssvenska boken åren 2011 och 2015 (Magma-pamflett 3/2016)

Den finlandssvenska boken åren 2011 och 2015 (Magma-pamflett 3/2016)

Publicerad | Uppdaterad

Bokbranschen utmanas just nu från många håll och flera stora bokmarknader upplever en nedåtgående trend i både publikation och omsättning. Samma tendens är synlig också vad gäller böcker tryckta på svenska i Finland.

I den här pamfletten publiceras för första gången övergripande statistik om den svenska bokutgivningen och bokförsäljningen i Finland. År 2011 dominerades marknaden av de två anrika förlagen Schildts och Söderströms, medan siffrorna från 2015 visar hur marknaden såg ut efter att de två slagits samman. En titt på vilka böcker som utlånades under samma period kompletterar bilden.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.