Språket på agendan i metropolen (Magma-studie 6/2011)

Språket på agendan i metropolen (Magma-studie 6/2011)

Publicerad | Uppdaterad

I huvudstadsregionen bor 65 000 svenskspråkiga personer med behov av service på svenska. Lägger man till kranskommunerna stiger siffran till 81 000 – det är mer än en medelstor finsk stad. Servicen för dessa invånare är dock i dag utspridd på flera städer och kommuner, och hur den svenska servicen för regionen skall skötas har stötts och blötts i årtionden. I den här studien ritar journalisten Johanna Westman upp en ”vägkarta” för hur förändrade strukturer kunde stärka det svenska serviceutbudet, inte minst inom social- och hälsovården.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.