”Ni har ju era fonder”/ ”Vi har ju våra fonder” – hållbar kulturpolitik på svenska i Finland? (Magma-studie 3/2014)

”Ni har ju era fonder”/ ”Vi har ju våra fonder” – hållbar kulturpolitik på svenska i Finland? (Magma-studie 3/2014)

Publicerad | Uppdaterad

Vem bär ansvaret för den svenskspråkiga kulturens framtid i Finland? Är det möjligt att tala om en hållbar kulturpolitik på svenska? Hur definieras svenskspråkig kultur och hur finansieras den?

Diskussionen om kulturpolitiken i Svenskfinland handlar ofta om fonderna och stiftelserna, men en granskning av kulturstrategierna måste omfatta också många andra aktörer. Staten, kommunerna, fonderna, stiftelserna, föreningarna och de kommersiella aktörerna bidrar alla på sitt sätt till kulturens olika uttrycksformer och alla har sina egna utdelningsprinciper.

Den här utredningen kartlägger institutionerna inom den offentliga, privata och tredje sektorn som alla påverkar den svenskspråkiga kulturens verksamhetsförutsättningar. Utredningen ger fakta om hur förvaltningsmässiga och finansieringsinriktade beslut fattas på olika håll. Skillnaderna i kriterier och beslutsgång är stora. Kulturfinansieringen är mycket splittrad.

Författaren för diskussioner kring det svenskspråkiga kulturfältets styrkor och svagheter som summeras till konkreta slutsatser om hur en hållbar kulturpolitik kunde formuleras.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.