Via svenska – Den svenskspråkiga integrationsvägen (Magma-studie 1/2013)

Via svenska – Den svenskspråkiga integrationsvägen (Magma-studie 1/2013)

Publicerad | Uppdaterad

Under de senaste åren har den arbetskraftsmotiverade invandringen till Finland ökat kraftigt. Invandrarna kommer från alla håll i världen, i jakt på nya jobb och kanske också på nya liv. Men hur ser mottagandet och integrationen ut i Finland, på svenska, i Helsingforsregionen? Denna rapport handlar om integrationen av invandrare i ett formellt tvåspråkigt samhälle, men tyngdpunkten ligger på frågan om möjligheterna till integration på svenska.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.