Tarvitaanko Suomessa kaksikielisiä kouluja? (Magma-studie 4/2013)

Tarvitaanko Suomessa kaksikielisiä kouluja? (Magma-studie 4/2013)

Publicerad | Uppdaterad

Tässä selvityksessä emeritaprofessori Marketta Sundman esittää kansainvälisiä kokemuksia hyödyntäen erilaisia vaihtoehtoja ja määrittelee mitä käsite ”kaksikielinen koulu” tarkoittaa. Hän selvittää kielen merkitystä oppilaan kognitiivisten kykyjen kannalta, käy ennakkoluulottomasti läpi kaksikielisen koulun etuja ja haittoja ja esittää mahdollisesti Suomen oloihin soveltuvan kokeilumallin.

Tavoitteena tulee olla, että kaksikielisessä koulussa kunnioitetaan kunkin oppilaan omaa kieli-identiteettiä, ja molemmat kielet ja kummankin kieliryhmän kulttuuri ovat yhtä näkyviä koulun toiminnassa.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.