Guldålder – men inte för alla. Pensionärsliv år 2024 (Magma-studie 2/2014)

Guldålder – men inte för alla. Pensionärsliv år 2024 (Magma-studie 2/2014)

Publicerad | Uppdaterad

I samhällsdebatten behandlas åldrandet ofta som en ökad börda i en tid då den offentliga sektorn tvingas spara. Magmas rapport, som har genomförts i samarbete med Svenska pensionärsförbundet, vill vara mindre probleminriktad genom att betrakta både risker och möjligheter. Klart är att kostnaderna för vården ökar. Och risken finns att den demografiska utvecklingen hämmar den ekonomiska tillväxten. Samtidigt öppnas nya möjligheter när allt fler finländare får välja hur de vill använda sin tid. Seniorerna är i medeltal friskare och bättre bemedlade än för tjugo år sedan. De konsumerar varor och tjänster, de kan arbeta deltid och de aktiverar sig i olika föreningar. Seniorerna utgör en resurs.

Magmas framåtblickande omvärldsanalys behandlar centrala utvecklingstrender, seniorekonomin, behoven av vård och service, konsekvenserna av den tekniska utvecklingen, polariseringen mellan olika grupper av pensionärer och de språkliga särbehoven. Syftet med rapporten är att stödja planeringen inom organisationer som arbetar med pensionärsfrågor. Dessutom kan den tjäna som verktyg för pensionärer som själva vill påverka sin framtid. Rapporten innehåller också ett antal rekommendationer och åtgärdsförslag.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.