Journalistiken till heders.  Lärdomar av mediekrisen för det svenska i Finland

Journalistiken till heders. Lärdomar av mediekrisen för det svenska i Finland

Publicerad | Uppdaterad

De senaste årens digitala utveckling har varit utmanande för traditionella medier som papperstidning och broadcast tv. Mediehusen har koncentrerat sig på att uppnå en lönsamhet då det gäller produktion och distribution. I ivern att digitalisera och spara sig ur krisen har innehållet, det vill säga journalistiken, satts på undantag. Detta har varit ett problem för de svenska medierna i Finland.

Inom mediehusen har man har inte i tillräcklig utsträckning frågat efter vad läsarna är betjänta av. Som en följd av detta har papperstidningen utdömts i förtid och betydelsen av lokala nyheter nedprioriterats.

I den officiella mediepolitiken har man i Finland ensidigt fokuserat på konkurrensen inom mediesektorn och helt förbisett betydelsen av journalistikens demokratiska värden. För att trygga dessa har de övriga nordiska länderna presstöd för samhällsnyttiga medier, medan stödet i Finland nedmonterats och omfördelats till ett partistöd.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.