”Enligt vårt förmenande” (Magma pamflett 2012)

”Enligt vårt förmenande” (Magma pamflett 2012)

Publicerad | Uppdaterad

Finland står inför en omfattande kommunreform. Kommunernas antal kommer inom de närmaste åren sannolikt att minska kraftigt. Samtidigt förändras förhållandet mellan städer och kommuner och regionernas betydelse ökar. Hur ser kommunernas konkurrenskraft ut i ett framtida Finland? Vilka frågor kommer de framtida beslutsfattarna att ställas inför? Och vilka lösningar tryggar bäst svenskans ställning i kommunerna? I denna pamflett ger sex svenskösterbottniska kommun- eller stadsdirektörer sin syn på kommunernas framtid. Tematiken kommenteras av minister Ole Norrback.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.