Svenskans ställning i metropolen (Magma-studie 3/2009)

Svenskans ställning i metropolen (Magma-studie 3/2009)

Publicerad | Uppdaterad | i Publikationer

Debatten går het om olika fusions- och samarbetsmodeller i Helsingforsregionen. Från statligt håll finns en uttalad strävan efter större enheter. Bland beslutsfattarna finns sällan något större intresse för språkkonsekvenserna av fusionsbeslut eller andra samarbetsformer. Finlands svenska tankesmedja Magma lät därför göra en utredning av språkkonsekvenserna av olika tänkbara beslut. Rapporten är skriven av Marianne Mustajoki.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.