Svenskans ställning i metropolen (Magma-studie 3/2009)

Svenskans ställning i metropolen (Magma-studie 3/2009)

Publicerad | Uppdaterad

Debatten går het om olika fusions- och samarbetsmodeller i Helsingforsregionen. I vissa kommuner utreds redan för- och nackdelarna. Från statligt håll finns en uttalad strävan efter större enheter. Ett intimare samarbete kan leda till effektivare markanvändning, minskad skattekonkurrens mellan enskilda kommuner och bättre resursanvändning. Argumenten är många och de är omtvistade bland beslutsfattare och medborgare.

Bland beslutsfattarna finns sällan något större intresse för språkkonsekvenserna av fusionsbeslut eller andra samarbetsformer. Finlands svenska tankesmedja Magma lät därför göra en utredning av språkkonsekvenserna av olika tänkbara beslut. Utredningen ”Svenskans ställning i metropolen – språkkonsekvenser av samarbetslösningar i huvudstadsregionen” (Magma-studie 3/2009) offentligjordes 23 oktober 2009.

Författaren Marianne Mustajoki har tidigare gjort flera utredningar som berört framtiden för huvudstadsregionens svenskspråkiga befolkning.

Ljudinspelning i tre delar

Del 1

Marianne Mustajoki kommenterar sin utredning.

Del 2

Cay Sevón kommenterar. Cay Sevón är numera VD för Stiftelsen Åbo 2011, som ansvarar för kulturhuvudstadsåret, samt tidigare överdirektör på kommunavdelningen vid finansministeriet.

Del 3

Kristina Wikberg kommenterar.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.