Vision 2030 (Magma-studie 1/2010)

Vision 2030 (Magma-studie 1/2010)

Publicerad | Uppdaterad

Rapporten Vision 2030 är scenarioprojekt om svenskans framtid utgående från förändringen i vår omvärld. Hur ser finlandssvenskarnas framtid ut? Vilka är möjligheterna och hotbilderna på vägen mot 2030? Tankesmedjan Magma och Finlands Kommunförbund har genomfört ett scenarioprojekt som engagerat många finländare med intresse för en levande tvåspråkighet. Enkätsvaren ger en mångskiftande bild av språkminoriteten. En del anser att finlandssvenskarna förenas av ett stort antal gemensamma värderingar, andra att det bara finns en gemensam nämnare, språket.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.