Efter kursen | Kurssin jälkeen

Efter kursen | Kurssin jälkeen

Publicerad | Uppdaterad | i Akademin

Målet med kursen är att ge deltagarna en social och politisk kompetens, dvs. en fördjupad inblick i dagens samhälle. Efter avklarad kurs erhåller deltagaren ett intyg, där det framgår kursens innehåll och mål samt godkänd prestation.

Läs mera

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.