Efter kursen | Kurssin jälkeen

Efter kursen | Kurssin jälkeen

Publicerad | Uppdaterad | i Akademin

Målet med kursen är att ge deltagarna en social och politisk kompetens, dvs. en fördjupad inblick i dagens samhälle. Efter avklarad kurs erhåller deltagaren ett intyg, där det framgår kursens innehåll och mål samt godkänd prestation.

En väsentlig del av kursen är nätverksbygge, och efter avklarad kurs har deltagarna möjlighet att gå med i Magma-akademins alumnnätverk.  Alumnnätverket är ett sätt för personer som deltagit i Akademin att fortsättningsvis hålla kontakten, och även knyta nya band till övriga alumner. Styrelsen för alumnnätverket organiserar, i samarbete med Magma, under årets lopp olika intressanta evenemang och träffar för alumnerna. En av höjdpunkterna är även den årliga träffen med andra nordiska alumnnätverk, där alumnerna får delta i och lyssna på intressanta seminarium ur ett nordiskt perspektiv.

Styrelsen för alumnnätverket 2022 – 2023 består av:

Aino Ojutkangas, Styrelseordförande

Lasse Lund, styrelsemedlem

Elina Häkkinen, styrelsemedlem

Robert Eklund, styrelsemedlem

Vilma Kallio, styrelsemedlem

____________________________________________________________

Kurssin tavoite on syventää osallistujien ymmärrystä nykypäivän yhteiskunnasta. Sen suorittaneet saavat todistuksen, josta käy ilmi kurssin keskeinen sisältö, tavoitteet sekä hyväksytty suoritus. 

Verkostoituminen on tärkeä osa kurssia. Osallistujilla on mahdollisuus liittyä Magma-akatemian alumniverkostoon, jonka avulla kurssilaiset voivat pitää jatkossakin yhteyttä ja solmia uusia tuttavuuksia. Verkoston hallitus järjestää, yhteistyössä Magma kanssa, erilaisia kiinnostavia tapahtumia alumneille vuoden aikana. Yksi kohokohdista on vuosittaiset tapaamiset muiden pohjoismaiden alumniverkostojen kanssa, jotka tarjoavat mielenkiintoisia seminaareja pohjoismaisesta näkökulmasta.  

Alumniverkoston hallitus vuonna 2021 – 2022: 

Aino Ojutkangas, hallituksen puheenjohtaja

Lasse Lund, hallituksen jäsen

Elina Häkkinen, hallituksen jäsen

Robert Eklund, hallituksen jäsen 

Vilma Kallio, hallituksen jäsen

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.