Tankesmedjan Magma vill nå fler

Tankesmedjan Magma vill nå fler

Publicerad | Uppdaterad

Tankesmedjan Magma får fortsatt finansiering. Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen Tre smeder har beviljat bidrag för verksamheten till slutet av 2021.

Magmas finansiärer har under året låtit göra en utvärdering av verksamheten. Utvärderingen har genomförts av Professor emeritus Göran Djupsund och PM Nina Lindqvist.

I utvärderingen konstaterar Djupsund och Lindqvist att en finlandssvensk tankesmedja
fortfarande behövs. Magma har gjort många kvalitativa utredningar, men kunde ha mera
fokus på genomslagskraften.

Som ett resultat av rapporten har tankesmedjans syfte utvidgats för att bättre motsvara
samhällsutvecklingen.

Magma ska allt mer följa förändringar i opinions- och kulturklimatet. Samtidigt som man
stöder det svenska i Finland, ska man beakta utvecklingen bland andra länders minoriteter
och hur utvecklingen påverkar det svensk- och flerspråkiga Finland.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.