Engelska en aktiv del av svenskspråkiga ungdomars vardag

Engelska en aktiv del av svenskspråkiga ungdomars vardag

Publicerad | Uppdaterad

Svenskan dominerar ännu, men engelskan har en stor plats i många ungdomars liv. Så kan man sammanfatta del två av den svenskspråkiga ungdomsbarometer som Taloustutkimus utfört på uppdrag av Magma.

Medan användningen av finska varierar enligt region och hemspråk verkar användningen av engelska vara lika utbredd i hela det svenskspråkiga Finland. Kring en fjärdedel av ungdomarna uppger att de talar engelska utanför familjen, t.ex. med vänner, i skolan eller på jobbet. I deras digitala omgivning är engelskan till och med starkare än svenskan: ungdomarna uppskattar att 47 % av deras internetanvändning går på engelska och 40 % på svenska.

  • Vi ser att engelskan finns med på olika sätt i ungdomarnas vardag, oberoende av var de bor. Däremot varierar användning av finska mera. Till exempel de som kommer från mer svenskspråkiga hem använder nästan ingen finska alls på nätet, säger Magmas samhällsanalytiker Jenny Stenberg-Sirén.

Det finns också skillnader mellan könen gällande vilka språk de använder på nätet. Pojkarna använder betydligt mera engelska på nätet, medan flickorna använder klart mera svenska. En förklaring kan vara att ungdomarna gör olika saker på nätet. Ungdomsbarometern visar att pojkarna spelar datorspel och konsolspel, som ofta spelas tillsammans med andra från hela världen och då är språket engelska. Flickorna i sin tur är flitiga användare av sociala medier, där de kan hålla kontakt med sina vänner.

  • Den här skillnaden mellan pojkars och flickors mediebeteende är välbekant från tidigare studier och bekräftar att nätet fyller olika funktioner för dem. En intressant följdfråga är hur medvetna språkval ungdomarna gör på nätet, om de aktivt väljer svenska eller engelska, eller om de känner sig så säkra på båda språken att valet sker automatiskt, säger Stenberg-Sirén.

Undersökningen möjliggjordes med hjälp av finansiering från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska Yle, Lilla Teatern (Stadsteatern) och Svenska Teatern. Frågorna besvarades av 800 svenskspråkiga ungdomar i åldern 15–19 år. Den första delen av ungdomsbarometern kan läsas här.

Ladda ner studien här

Vill du få inbjudningar till våra evenemang? Lägg till dig på vår gästlista här.